28-29 ต.ค. 2564 กรมแพทย์แผนไทยเชิญชวนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย พร้อชม ชิม ชอป ตลาดกัญชา กัญชง กระท่อม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เชิญชวนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “รัชกาลที่3” พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ภายในงาน "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2564" ระหว่างวันที่ 28 – 29 ต.ค. 2564  ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข

 

พบกิจกรรม พิธีเจิม พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย พร้อมชม ชิม ชอป ตลาดกัญชา กัญชง กระท่อม จากผู้ประกอบการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า  ในวันที่ 28 ต.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ไหว้ครูแพทย์แผนไทย” เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และครูผู้มีคุณูปการต่อวงการแพทย์แผนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

 

การไหว้ครูนั้น เป็นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ที่ศิษย์แผนไทยจะแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ตน ซึ่งจะจัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น

 

29 ต.ค. วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

ส่วนวันที่ 29 ต.ค.64 เวลา 08.00 น. พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย"  ซึ่งพระองค์ท่านมีคุณูปการ ทั้งทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทยให้รุ่งเรืองในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเภสัชกรรมไทย และ การนวดไทย ดังปรากฏอยู่ตามศาลารายและแผ่นจารึกตำรายาในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์)    

 

วันที่ 29 ต.ค. ของทุกปี ถือเป็น "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ" จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึก  ในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาล 3  และ กิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระคุณของครูบาอาจารย์แผนไทย ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์แผนไทย 

 

29 ต.ค. วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

ความพิเศษของปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  ทำให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสมุนไพร ดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสมุนไพร  กัญชา กัญชง และกระท่อม 

 

จึงจัดเวทีเสวนาวิชาการ และ จัดตลาดนัดเพื่อผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้ารายย่อย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้นำสินค้า บริการ มาร่วมออกบูธนิทรรศการ และ ซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้า สมุนไพร กัญชา กัญชง ในราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือ และกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

 

29 ต.ค. วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

 

บูธ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  จัดนิทรรศการ

 

1. กัญชา รับใช้ทุกมิติ : ป้องกัน ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู ผ่านรูปแบบ ยาใช้ภายใน ยาใช้ภายนอก อาหาร ผลิตภัณฑ์สปา และบริการสุขภาพ

 

2. กัญชา ใช้ได้ทุกส่วน : ราก ลำต้น กิ่งก้าน ใบ ดอก ช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณภาพชีวิต

 

3. กัญชาไทย ในจิตรกรรมฝาผนัง : กัญชา อยู่ในวิถีชีวิตไมยมายาวนาน สะท้อนเรื่องราวผ่านภาพจิตรกรรมทั่วประเทศ

 

4. กัญชานำสู่นวัตกรรม สร้างชาติ

  •  “อบ-รม ไอกัญชา” ช่วยผ่อนคลาย ช่วยนอนหลับ และบรรเทาอาหารระบบทางเดินหายใจ
  •  “น้ำไทยท่อม” เครื่องดื่มภูมิปัญญาไทย จากใบกระท่อม ช่วยอึด ถึก ทน

 

5. จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกัญชา “มาชิม-มาใช้กัญ”

 

29 ต.ค. วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ