สุราษฎร์ธานี - ผู้ว่าราชการฯ แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ 28 ต.ค. - 3 พ.ย. นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 ตุลาคม 2564 นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดเผยว่า  ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติมีประกาศ ฉบับที่ 25/2564  แจ้งว่า จากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2564  ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย  ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

เตือนชาวสุราษฎร์ฯ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
เตือนชาวสุราษฎร์ฯ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ในการนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และน้ำล้นตลิ่ง ที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย  จึงขอให้อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน เฝ้าระวัง  ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ให้ระมัดระวังปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้น และปริมาณน้ำสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ในช่วงวันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2564 

เตือนชาวสุราษฎร์ฯ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
 

เตือนชาวสุราษฎร์ฯ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก ถ้ำ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  ถ้าสถานการณ์วิกฤติ ให้ดำเนินการปิดหรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาด  รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ  ทรัพยากรกู้ภัย เครื่องจักรกล กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก  และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด 24  ชั่วโมง  หากเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้รายงานสถานการณ์เหตุด่วนต่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบโดยเร่งด่วน  ทางหมายเลขโทรศัพท์ 077 – 275551 หรือ 077 - 275847  และทางวิทยุสื่อสาร "ศูนย์ ปภ.สุราษฎร์" ความถี่ 153.775 MHz / 150.150 MHz  จนกว่าสถานการณ์จะยุติ.

ภาพ / ข่าว โดย : สุวรรณี บัณฑิศักดิ์  จ.สุราษฎร์ธานี