กระบี่ - ผู้รับเหมานำเครื่องจักรทำลายต้นปาล์มบริษัทเอกชน หลังยึดคืนจากนายทุน จำนวน 5,254 ไร่ ในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เตรียมจัดสรรให้คนจนไม่มีที่ดินทำกิน

     26 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้รับเหมานำเครื่องจักรเข้าทำการล้มโค่นสับต้นปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันของบริษัทเอกชน ในพื้นที่ ม.1 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง และ ม.4,ม.10 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ รวม 3,617 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่มีการถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำมาจัดสรรให้กับคนจน ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่36/2559 โดยก่อนหน้านี้ ได้ยึดพื้นที่และทำลายต้นปาล์มน้ำมัน ของบริษัทดังกล่าว มาแล้ว 2 แปลงรวมจำนวน 5,254 ไร่ แบ่งเป็น แปลง No.601 โค่นแล้ว 973 ไร่ แปลง No.602 โค่นแล้ว 664 ไร่ และแปลง No.603 กำลังโค่น 3,617 ไร่

กระบี่เข้าทำลายต้นปาล์มหลังยึดคืนจากนายทุนกว่า 5 พันไร่

กระบี่เข้าทำลายต้นปาล์มหลังยึดคืนจากนายทุนกว่า 5 พันไร่      ซึ่งทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือส.ป.ก.ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ ตามแนวทาง กระบี่สมาร์ทซิตี้ เมืองทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม รองรับการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ คทช.กระบี่ จัดสรรให้กับคนจนไม่มีที่ดินทำกิน แล้วจำนวน 92 ราย แบ่งโซนที่อยู่อาศัยรายละ 2 ไร่ 2 งาน โซนการเกษตรแปลงรวม แยกเป็นโซนพืชอาหาร พืชสมุนไพร ผลไม้และไม้ยืนต้น เลี้ยงสัตว์ นาข้าว

กระบี่เข้าทำลายต้นปาล์มหลังยึดคืนจากนายทุนกว่า 5 พันไร่      สำหรับการยึดพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจาก กลุ่มผู้เรียกร้องที่ดินทำกิน จังหวัดกระบี่ได้เรียกร้องให้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดกระบี่ ทำการตรวจสอบ การครอบครองพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน ของบริษัท เอกชนหลังจากตรวจสอบพบว่า มีการใช้คนงานลูกจ้างจำนวน 109 ราย เป็นนอมินีถือครองพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ สปก. แทน จนนำไปสู่การยึดพื้นที่กลับคืนมาเป็นของรัฐ

กระบี่เข้าทำลายต้นปาล์มหลังยึดคืนจากนายทุนกว่า 5 พันไร่ ภาพ / ข่าว โดย
สิทธิชัย สิขวัตร จ.กระบี่