กรมชลประทาน เดินหน้าเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนลดลงในระยะต่อไป ด้านภาคใต้ สั่งเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก

25 ตุลาคม 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ปัจจุบัน (25 ต.ค.64) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 57,778 ล้าน ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯ รวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 33,848 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้รวมกันอีกประมาณ 18,776 ล้าน ลบ.ม.

 

ภาพรวมสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 14,133 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ 7,437 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้รวมกันอีกประมาณ 10,803 ล้าน ลบ.ม.

 

ชลประทานเดินหน้าเร่งระบายน้ำท่วมขังเจ้าพระยา-ท่าจีน

ด้านสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบัน(25 ต.ค. 64) ที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา 2,517 ลบ.ม.วินาที แนวโน้มลดลง ก่อนไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,698 ลบ.ม./วินาที ในขณะที่ทางด้านของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบายน้ำในอัตรา 600 ลบ.ม./วินาที และจะพิจารณาปรับลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความมั่นคงของอาคารชลประทาน และผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนเป็นหลัก

ชลประทานเดินหน้าเร่งระบายน้ำท่วมขังเจ้าพระยา-ท่าจีน

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 24 - 27 ต.ค. 64 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลง ในช่วงวันที่ 28 - 30 ต.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

 

 

จึงได้สั่งการไปยังโครงการชลประทาน ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ ให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด บริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าให้ได้มากที่สุด พร้อมทำการประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาล และนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

 

ชลประทานเดินหน้าเร่งระบายน้ำท่วมขังเจ้าพระยา-ท่าจีน