ทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี นับเป็นวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือ “วันออกพรรษา” มารู้จักความสำคัญของวันนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันออกพรรษา คือวันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา โดยให้ถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งในปี 2564 วันออกพรรษา ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม

 

15 ค่ำ เดือน 11 “วันออกพรรษา” ความสำคัญและกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติ

 

ความสำคัญของวันออกพรรษา

“วันออกพรรษา” มีความสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระภิกษุสงฆ์ โดยพระภิกษุสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ คือ การเปิดโอกาสให้ภิกษุด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ทั้งนี้เพราะในระหว่างพรรษานั้น พระสงฆ์บางองค์อาจมีข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ เป็นวิธีที่จะรู้ถึงข้อบกพร่องของตน ทั้งนี้กระทำโดยเปิดเผย ไม่ถือเป็นเรื่องที่จะมาโกรธเคืองกันภายหลัง หรือเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกัน และตามความเชื่อในตำนานวันนี้เป็นวันคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกหลังจากที่ได้เสด็จกลับจากการไปโปรด พระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

 

15 ค่ำ เดือน 11 “วันออกพรรษา” ความสำคัญและกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติ

 

สำหรับประชาชนทั่วไป

การออกพรรษาก็เป็นวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ชาวบ้านจะได้มีโอกาสทำบุญร่วม กัน โดยในวันรุ่งขึ้น คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 มีประเพณีทำบุญ ตักบาตร ที่เรียกกันว่า “ทำบุญตักบาตรเทโว” หรือ “ตักบาตรเมโวโรหนะ” เพราะเชื่อว่าคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกหลังจากที่ได้เสด็จกลับจากการไปโปรด พระพุทธมารดา  บางวัดอาจจัดพิธีทำบุญตักบาตรธรรมดา แต่บางวัดก็จัดเป็นงานใหญ่โต เสร็จจากการทำบุญตักบาตร พุทธศาสนิกชนจะไปฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีล

กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันออกพรรษา

  1. ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับ
  2. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
  3. ร่วมกิจกรรมทำบุญ "ตักบาตรเทโว"
  4. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ และประดับธงชาติและธงธรรมจักตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

15 ค่ำ เดือน 11 “วันออกพรรษา” ความสำคัญและกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด