background-defaultbackground-default
รำลึกวันปิยมหาราช จิตอาสาจัดกิจกรรมทำความสะอาด รพ.สนาม วัดป่าไผ่สามัคคี

คณะจิตอาสาอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ น้อมรำลึกพระเกียรติคุณ วันปิยมหาราช ล้างทำความสะอาดโรงพยาบาลสนาม วัดป่าไผ่สามัคคี ตำบลเสียว คืนพื้นที่ให้แก่วัด ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้กลับคืนดังเดิม เน้นความสะอาด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

20 ตุลาคม 2564 ที่ วัดป่าไผ่สามัคคี ที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม ของตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้นำข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน จิตอาสาจำนวนหนึ่ง สวมใส่เสื้อสีชมพู ในชุดจิตอาสา มาประกอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์ และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันสำคัญเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 23 ตุลาคม 

รำลึกวันปิยมหาราช จิตอาสาจัดกิจกรรมทำความสะอาด รพ.สนาม วัดป่าไผ่สามัคคี

รำลึกวันปิยมหาราช จิตอาสาจัดกิจกรรมทำความสะอาด รพ.สนาม วัดป่าไผ่สามัคคี


 

“วันปิยมหาราช” พสกนิกรปวงชนชาวไทย ล้วนน้อมรำลึกในพระหมากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีคุณูประการต่อปวงชนชาวไทยทั่วหล้า พระราชภารกิจในราชอาณาจักร มีมากมายหลายประการ ในด้านการส่งเสริมความเจริญของประเทศ พระองค์ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยความสนพระทัย ได้เสด็จประพาสต้น เยี่ยมเยียนทุกข์สุข ของพสกนิกรอยู่เป็นนิจ ทรงโปรดให้มีโรงพยาบาล ทรงจัดตั้งสุขาภิบาลเป็นแห่งแรก ทรงริเริ่มให้มีรถไฟ, รถเมล์, ประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์ และการไปรษณีย์ ทรงจัดตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วราชอาณาจักร และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งนักเรียนไทย ออกไปศึกษายังต่างประเทศ นอกจากนั้นทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะขจัดความกดขี่ ความไม่ยุติธรรมในสังคมให้หมดสิ้นไป ทรงดำริว่า ระบบการค้าทาส เป็นเครื่องกีดขวางความเจริญและเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชน จึงทรงประกาศให้ยกเลิกระบบทาส ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในวันนี้คณะจิตอาสาของอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ บางส่วน จึงได้น้อมรำลึกในพระเกียรติคุณ วันปิยมหาราช ร่วมกันล้างทำความสะอาดโรงพยาบาลสนาม ณ วัดป่าไผ่สามัคคี ตำบลเสียว คืนพื้นที่ให้แก่วัด ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้กลับคืนดังเดิม เน้นความสะอาด ความปลอดภัย แก่ผู้ที่มาทำบุญที่วัดสืบไป

รำลึกวันปิยมหาราช จิตอาสาจัดกิจกรรมทำความสะอาด รพ.สนาม วัดป่าไผ่สามัคคี

รำลึกวันปิยมหาราช จิตอาสาจัดกิจกรรมทำความสะอาด รพ.สนาม วัดป่าไผ่สามัคคี


 

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า วันนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดป่าไผ่สามัคคี เดิมที่ได้ขอจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามของอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยที่เข้ามารักษาที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณมา 45 วันแล้ว โดยคนป่วยคนสุดท้ายที่รักษาหายได้ออกจาก รพ.สนามแห่งนี้ไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 จึงได้มาคืนพื้นที่ให้กับทางวัด และก็เป็นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของล้นเกล้ารัชกาล ที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ วันนี้ก็มีจิตอาสาของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ทั้ง 5 ตำบลในอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ บางส่วน ได้มาทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน พร้อมกับการปรับภูมิทัศน์ ให้กับทางวัด ทั้งล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดศาลาวัด โรงฉันท์ บริเวณโดยรอบ รวมทั้งบ่อน้ำที่เคยขุดไว้เป็นบ่อน้ำทิ้งของโรงพยาบาลสนาม เราก็จะนำดินมาถมกลบ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเททับทำความสะอาด เน้นในเรื่องความปลอดภัย ไร้เชื้อโรคโควิด-19 หรือเชื้อโรคต่าง ๆ เป็นสำคัญ ปรับวัดให้สวยงามน่ามาทำบุญสืบต่อไป      

รำลึกวันปิยมหาราช จิตอาสาจัดกิจกรรมทำความสะอาด รพ.สนาม วัดป่าไผ่สามัคคี

โดย - พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์  

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด