น่าน - อุทยานแห่งชาตินันทบุรี พบเต่าปูลูเพศผู้ สัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 บริเวณน้ำตกนันทบุรี 2 ใกล้จะสูญพันธุ์ เตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมเต่าปูลู ฝูงนก ผีเสื้อ น้ำตกขนาดกลาง 8 ชั้น 

นายรณกฤต จักรเงิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้จ่าสิบตรี ชัยภัทร ลำคำ พนักงานพิทักษ์ป่า ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรฯเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี พร้อมกำลัง 12 นาย เดินลาดตระเวณ Smart Patrol สำรวจเก็บข้อมูล ร่องรอยสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกนันทบุรี 2 เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีทั้งหมด 8 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงตั้งแต่ 3 - 20 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ เป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบน้ำตกมีความสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น เฟิร์น ต๋าว ปาล์ม และหวาย ฝูงนก 72 ชนิด ผีเสื้อ 84 ชนิด ล่าสุดได้พบเต่าปูลู เพศผู้ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่หายาก ที่ใกล้สูญพันธุ์

อช.นันทบุรี พบเต่าปูลู-สัตว์ป่าคุ้มครองใกล้จะสูญพันธุ์ 

สำหรับจุดที่พบเต่าปูลู บริเวณลำห้วยขุนน้ำวาว ตลอดลำห้วย จุดที่พบมักจะไม่เกิน 2 ตัว เพราะพฤติกรรมของเต่าปูลูส่วนใหญ่จะไม่อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ชอบหากินตามลำพัง คาดว่ามีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ตัว โดยแนวทางในการอนุรักษ์ ได้ประสานกับผู้นำชุมชนและราษฎรหมู่บ้านรอบแนวเขตพื้นที่อุทยานฯที่พบเต่าปูลู ประชาสัมพันธ์ให้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งสถานภาพของเต่าปูลู ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการร่วมอนุรักษ์เต่าปูลู ทั้งในด้านนามธรรม เช่น ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจที่บริเวณพื้นที่ป่าหมู่บ้านมีสัตว์ป่าคุ้มครองที่หายากและใกล้จะสูญพันธ์ ด้านรูปธรรม เกิดกิจกรรมการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนเช่น ในรูปแบบการนำเที่ยวเชิงนิเวศ การพักอาศัยและการจำหน่ายสินค้า

 

อช.นันทบุรี พบเต่าปูลู-สัตว์ป่าคุ้มครองใกล้จะสูญพันธุ์ 

ทั้งนี้ ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังถิ่นที่อยู่อาศัยของเต่าปูลูศึกษาวิจัยพฤติกรรมการดำรงชีวิตของเต่าปูลู เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าปูลูในประเทศไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ได้สั่งการให้หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรฯเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ออกลาดตระเวณ Smart Patrol สำรวจเก็บข้อมูลเพิ่ม

อช.นันทบุรี พบเต่าปูลู-สัตว์ป่าคุ้มครองใกล้จะสูญพันธุ์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเต่าปูลูเป็นเต่าน้ำจืดกินเนื้อเป็นอาหารชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Platysternon megacephalum เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จัดเป็นสัตว์ ที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่ง ปัจจุบันเต่าปูลูมีจำนวนลดน้อยลงมาก เนื่องจากถูกคนในท้องถิ่นจับมาเป็นอาหารและถิ่นที่อยู่ในธรรมชาติของเต่าปูลูซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารถูกทำลายลง หากินในเวลาตอนเย็นหรือกลางคืน

 

อช.นันทบุรี พบเต่าปูลู-สัตว์ป่าคุ้มครองใกล้จะสูญพันธุ์ 

เต่าปูลูมีรูปร่างที่แปลกไปจากเต่าที่เห็นอยู่ทั่วไป เต่าปูลูมีหัวที่โตแหลมปากงุม เล็บขาทั้ง 4 แหลมคมเหมือนกรงเล็บเสือ หางยาวเท่าลำตัวมีเกล็ด หัวไม่สามารถหดเข้ากระดองได้ มีอุปนิสัยดุ จะฉกงับทุกอย่าง กินเนื้อและลูกไม้เปลือกแข็ง และลูกนก ปีนป่ายขอนไม้โขดหินเก่ง เป็นเต่าที่พบในลำธารน้ำตกบนภูเขาสูงหรือป่าดิบชื้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนที่ติดกับตอนใต้ของประเทศจีน จังหวัดน่าน นอกจากพบที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรีแล้ว ยังเคยพบที่ป่าห้วยหลวง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่านและอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตำบลบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 

อช.นันทบุรี พบเต่าปูลู-สัตว์ป่าคุ้มครองใกล้จะสูญพันธุ์ 

โดย จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร  / น่าน