เชียงใหม่ -เผยจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 314 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 308 รายอีก6 รายมาจากต่างจังหวัด ส่วนมากยังคงเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย

วันที่ 17 ตุลาคม 2564   สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 314 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 308 ราย อีก 6 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 7,581 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 2,387 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 1,304 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 56 ราย โรงพยาบาลรัฐ 418 ราย โรงพยาบาลเอกชน 593 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 16 ราย

เชียงใหม่อ่วมหนัก-พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 314 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,914 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 414 ราย อาการหนัก (สีแดง) 59 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 43 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 11,750 ราย และรักษาหายแล้ว 9,020 ราย

เชียงใหม่อ่วมหนัก-พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 314 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 842,533 คน คิดเป็นร้อยละ 66.80 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 187,814 คน คิดเป็นร้อยละ 57.32 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 94,814 คน คิดเป็นร้อยละ 78.27 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 559,905 คน คิดเป็นร้อยละ 68.92