ทั่วโลกยังคงเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด พร้อมๆ กับการคิดค้นวัคซีนหรือยารักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิดด้วยวิธีใหม่ๆ เช่น ยารักษาแบบสูดดมที่มีความสะดวกสบายมากกว่า อย่างเดนมาร์กเป็นประเทศล่าสุดที่อนุญาตให้ทดลองยารักษาโควิดแบบสูดดมกับมนุษย์ได้แล้ว

เดนมาร์กเริ่มทดลองยาโควิดแบบสูดดมกับมนุษย์ (คลิป)

เดนมาร์กเริ่มทดลองยาโควิดแบบสูดดมกับมนุษย์ (คลิป)

เดนมาร์กเริ่มทดลองยาโควิดแบบสูดดมกับมนุษย์ (คลิป)