ทหารเกาหลีเหนือโชว์ความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ ให้ท่านผู้นำเกาหลีเหนือได้ชม แข็งแกร่งขนาดไหน เชิญชมด้วยตาตัวเอง

ดูความแข็งแกร่งของทหารเกาหลีเหนือ ทนทานเหมือนไม่ใช่คน (คลิป)

ดูความแข็งแกร่งของทหารเกาหลีเหนือ ทนทานเหมือนไม่ใช่คน (คลิป)

ดูความแข็งแกร่งของทหารเกาหลีเหนือ ทนทานเหมือนไม่ใช่คน (คลิป)

 

ดูความแข็งแกร่งของทหารเกาหลีเหนือ ทนทานเหมือนไม่ใช่คน (คลิป)