ว่าที่ผู้สมัคร อบต.ทั้งป่วยและเสี่ยงสูงกดดันบุคลากรทางการแพทย์ยกเลิกคำสั่งกักตัว ต้องการออกมาสมัครเลือกตั้ง

13 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายชูศักดิ์  ชุนเกาะ รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแพทย์หญิงอารีย์  เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 6/2565 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
แพทย์หญิงอารีย์ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยรายใหม่ 152 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 9 ราย และสัมผัสผู้ป่วย 143 ราย รวม ผู้ป่วยสะสม 27,831 ราย รักษาหาย 24,772 ราย ยังรักษาอยู่ 2,857 ราย เสียชีวิต 2 ราย  เป็นหญิงอายุ 66 ปี ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ ประวัติสัมผัสผู้ป่วยและชายอายุ 65 ปี ต.ปาก ช่อง อ.ปากช่อง ประวัติติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง ผู้เสียชีวิตสะสม 202 ราย
 

พญ.อารีย์ เปิดเผยว่า ได้รับข้อร้องเรียนกรณีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยเพิ่งกลับมาพักที่บ้านรวมทั้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ยังไม่พ้นระยะการกักตัว 14 วัน ต้องการออกมาสมัครเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ได้กดดันให้บุคลากรทางการแพทย์ยกเลิกคำสั่งการกักตัวและอ้างผลตรวจ ATK และ RT-PCR ยืนยันไม่ได้ติดเชื้อ หากไม่ดำเนินการจะร้องศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงของสาธารณสุขสามารถอยู่กับครอบครัวได้แต่ไม่อนุญาตให้ออกมาในที่ชุมชน

ผู้ป่วยโควิดกดดันจนท.ให้ปล่อยตัวไปสมัครเลือกตั้ง นายกอบต.และส.อบต.


 

นายชูศักดิ์ รอง ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า กรณีดังกล่าว เจ้าพนักงานควบคุมโรคเป็นผู้วินิจฉัย หากขัดต่อมาตรการสาธารณสุขถือไม่มีสิทธิออกมาสมัคร ฝากถึง กกต.ท้องถิ่น อย่าไปรองรับในสิ่งที่ไม่ชอบและให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่

ผู้ป่วยโควิดกดดันจนท.ให้ปล่อยตัวไปสมัครเลือกตั้ง นายกอบต.และส.อบต.

ด้าน พ.ต.ท ระพีพงษ์  จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า การรับสมัครเลือกตั้ง อบต. 243 แห่ง ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัครนายก 474 คน ส.อบต. 5,577 คน ตนได้กำชับ กกต.ท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กรณีขัดต่อคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคถือเป็นความผิดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) โรคติดต่อ พ.ศ 2558 ซึ่งมีผลต่อการรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร หากพ้นระยะเวลาการกักตัวแต่ว่าที่ผู้สมัครซึ่งเคยเป็นผู้ป่วยหรือมีประวัติเสี่ยงสูงหรือไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิร่างกายให้แยกไปสถานที่จัดไว้โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

โดย - เกษม ชนาธินาถ