เชียงราย- มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลงพื้นที่มอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือเด็กในโครงการกองบุญกู้วิกฤติเพื่อชีวิตเด็ก ประจำปี 2564/65 จำนวน 7 ครอบครัว ในช่วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงราย โดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Community Children Foundation Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn)  นำโดยนางสาวศุภาพิชญ์ สงคำ หัวหน้าโครงการฯ จังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บ้านอาดี่ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย และบ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารเสริม และสนับสนุนคลังอาหารในครัวเรือน สนับสนุน อาชีพมอบหมูพันธุ์พื้นเมืองและไก่พันธุ์พื้นเมือง สำหรับเด็กในโครงการกองบุญกู้วิกฤตเพื่อชีวิตเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564/65 จำนวน 7 ครอบครัว

 

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.มอบสิ่งของในโครงการกองบุญกู้วิกฤติเพื่อชีวิตเด็ก

 

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.มอบสิ่งของในโครงการกองบุญกู้วิกฤติเพื่อชีวิตเด็ก

สำหรับการมอบสิ่งของในครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เด็กและผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ทาง โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ได้หารือกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนในการสร้างบ้านมั่งคงให้เด็กกองบุญ กิจกรรมจิตอาสา ในโอกาสต่อไป

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.มอบสิ่งของในโครงการกองบุญกู้วิกฤติเพื่อชีวิตเด็ก

โดย ณัฐวัตร ลาพิงค์ / เชียงราย