วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รายการสืบสวนความจริง ถือโอกาสเพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ผ่านการสัมภาษณ์ ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ทรงวางหลักคำสอนเรื่องของทฤษฎีใหม่เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"คำสอนดีๆไม่ควรที่จะเขียนไว้ในตำราแล้วเก็บไว้บนหิ้ง
แต่คำสอนดีๆต้องลงมือสู่การปฏิบัติ"

และนี่คือสิ่งที่ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นำเอาหลักคำสอนนี้ไปปฏิบัติจริง
และนำมาสู่โครงการที่เรารู้จักกันแพร่หลายก็คือโครงการโคกหนองนา
ซึ่งเวลานี้รัฐบาลสนับสนุนให้มีขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ