นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2564

13 ตุลาคม 2564 ที่อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

โดยมี นายปรีชา พรหมเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

ผู้ว่าปทุมฯ จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้ว่าปทุมฯ จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้ว่าปทุมฯ จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้นำส่วนราชการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

 

ผู้ว่าปทุมฯ จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้ว่าปทุมฯ จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9

สำหรับการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 จังหวัดปทุมธานีได้จัดขึ้นเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 12 คน และตลอดพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าสีขาว จนเสร็จสิ้นพิธี

ผู้ว่าปทุมฯ จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9