กทม. ปรับภารกิจ สายด่วน 50 เขต มุ่งไปที่การรับแจ้งเหตุ มั่วสุม - รวมตัว-เล่นพนัน ฝ่าฝืนมาตรการป้องกัน โควิด-19

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนลดลง ประกอบกับมีประชาชน ติดต่อประสานขอเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Communiti Isolation) ลดลง กทม. จึงได้ปรับบทบาท การดำเนินงานของสายด่วนโควิด 50 เขต ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์  ซึ่งนอกจากการรับแจ้งเรื่อง  ขอเข้าสู่ระบบการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว   ยังได้เพิ่มภารกิจการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโควิด-19 ด้วย

 

ตัวอย่างหนึ่ง  คือ การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของหน่วยงาน ประชาชนในชุมชน แคมป์คนงาน หรือสถานประกอบการ  รวมทั้ง การจัดกิจกรรม หรือ  รวมตัวทำกิจกรรม ที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19  รวมถึงสามารถแจ้งเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นแหล่งมั่วสุมหรือการรวมตัวเล่นการพนันในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด