สธ. เปิดแผนจัดหาวัคซีนโควิด-19 พ.ย.- ธ.ค. ไร้เงาซิโนแวคแล้ว ส่วนโมเดอร์นาโผล่เดือน ธ.ค. ย้ำจะเร่งจัดหาให้ครอบคลุม

     วันนี้ (12 ต.ค.) ที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เฉวตสร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวถึงการจัดหาวัคซีน ว่า การจัดหาวัคซีนปลายปีเราทำทุกวิถีทาง ทั้งแลกวัคซีน จัดซื้อจากแหล่งต่างๆ เพื่้อให้มีวัคซีนเข้ามาจำนวนที่สูง การฉีดมีทั้งครอบคลุมเข็ม 1 และ 2 มากที่สุด เน้นกลุ่มเสี่ยงก่อน บางกลุ่มกระตุ้นเข็ม 3 เพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชนที่ฉีด 2 เข็มแรก ซึ่งภูมิอาจเริ่มลดลง ซึ่งวัคซีนน่าจะได้รับการส่งมอบตามแผนขึ้นกับบริษัทวัคซีนและการตรวจสอบคุณภาพ วัคซีนแต่ละล็อตแต่ละช่วง ไม่ใช่ครั้งที่แล้วส่งมาคุณภาพดีครั้งนี้ไม่ต้องตรวจ ทุกล็อตต้องตรวจคุณภาพ

นพ.เฉวตสร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

     โดยยอดรวมปี 2564 สธ.จัดหา 127.1 ล้านโดส รวมทางเลือก 179.1 ล้านโดส ส่วนที่มีการถามไถ่ตามสื่อโซเชียล วัคซีนจะเพียงพอไหม เห็นนักเรียนฉีดบางพื้นที่ นักเรียนมาแล้วไม่ได้ฉีดมีการเลื่อนก็กังวล ตอนนี้น่าจะชัดเจนเรื่องการจัดสรร นัดหมายในพื้นที่ได้เข้าที่เข้าทางแล้ว วัคซีนมีเพียงพอแน่นอน การเติมวัคซีนในพื้นที่ระบาดอย่างภาคใต้ตอนล่าง ที่มีสายพันธุ์อัลฟา เบตา เดลตา อาจต่างจากภาพรวมประเทศไทย มีความจำเป็นต้องใช้ไฟเซอร์จัดส่งเติมไป ต้องบริหารจัดการในส่วนนั้น

แผนการจัดหาวัคซีนโควิด-19
 

     มีรายงานว่า  ในการแถลงข่าว มีการเปิดเผยให้เห็นแผนการจัดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ปี 2564 ซึ่งระบุถึงปริมาณของวัคซีนที่ไทยจะได้รับในแต่ละเดือน ซึ่งพบว่า เดือน พ.ย. และ ธ.ค ที่จะถึง ไม่มีซิโนแวค เข้ามาเพิ่มเติม แอสตร้าเซนเนกา พ.ย.13 ล้านโดส และ ธ.ค 14 ล้านโดส ไฟเซอร์ พ.ย. และ ธ.ค เดือนละ 10 ล้านโดส ซิโนฟาร์ม พ.ย. และ ธ.ค เดือนละ 12.5 ล้านโดส และ โมเดอร์นา พบว่า จากเดิมที่มีการระบุว่า จะมาถึงไทย เดือน พ.ย. กลับพบว่า ในแผนดังกล่าว ระบุว่า เดือน ธ.ค. ไทยจะได้รับ 2 ล้านโดส

วัคซีนซิโนแวค