แม่ฮ่องสอน- ผอ.โรงพยาบาลปางมะผ้า และแพทย์ชนบทดีเด่นปี 2564 ได้นำทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ไปรณรงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนใน อ.ปางมะผ้า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

 

นพ.สุพัฒน์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า และแพทย์ชนบทดีเด่นปี 2564 ได้นำทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ไปรณรงค์ฉีดวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ของนักเรียน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรค์ และโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19ให้เด็กนักเรียน

รณรงค์ฉีดไฟเซอร์เด็กนักเรียน-สร้างภูมิคุ้มกันโควิด

สำหรับการฉีดวัดซีนไฟเซอร์ ของโรงเรียนทั้งสองแห่ง จำนวน 372 โดส  โดยพบว่าเด็กนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัดซีน ไม่เกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรงแต่อย่างใด

รณรงค์ฉีดไฟเซอร์เด็กนักเรียน-สร้างภูมิคุ้มกันโควิด

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน