ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโควิด 19 หลายคนตกงานไม่มีอาชีพ เสียโอกาสในการสร้างรายได้ ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์มีการออกมาตรการช่วยเหลือและโครงการต่างๆมากมาย รวมถึงวันนี้ถือฤกษ์ดี เปิดโครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่า โควิด 19 เตรียมจัดกิจกรรมทั่วประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดกิจกรรม “สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด 19” เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ และเพิ่มช่องทางตลาด สำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจเฟรนไชส์    โดยคาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4,600 ล้านบาท

 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์  

เปิดกิจกรรม “สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด 19”  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร  และสถาบันทางการเงิน

 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การผลิกฟื้นเศรษฐกิจ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับ ธุรกิจ SMEs เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง

สำหรับโครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด 19  ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show  ที่จะนำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการส่งเสริมจากกระทรวงพาณิชย์ไปจัดแสดงธุรกิจ ในส่วนภูมิภาค 15 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคทถ่ววประเทศ   ส่วนอีกกิจกรรม คือ กิจกรรม MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ซึ่งเป็นการนำธุรกิจแฟรนไชส์ไปจัดแสดงเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ กว่า 400 บูธ ที่จะจัดงานช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2564 ที่ ศูนย์แสดงสินค้าในส่วนกลาง

 

โดยทั้ง 2 กิจกรรม เป็นการนำธุรกิจแฟรนไชส์ไปออกบูธแสดงธุรกิจ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อแฟรนไชส์ที่เหมาะกับตัวเองไปทำเป็นธุรกิจ  ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะมีผู้สนใจนำแฟรนไชส์ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างได้กว่า 10,000 ราย และคาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4,600 ล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังเตรียมเตรียมกลยุทธ์ในการรองรับการเปิดประเทศ เพื่อผลักดันให้ GDP ขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่จะทำให้เกิดรายได้กับเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่ไปกับตัวเลขการส่งออก