การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการเดินขบวนรถไฟเส้นทางสายเหนือ 14 ขบวน หลังเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้ความเสียหายจากน้ำท่วม กระทั่งสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

นาย นิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัด และส่งผลให้เกิดน้ำไหลเข้าท่วมทางรถไฟสายเหนือ ช่วงระหว่างสถานีบ้านหมอ - หนองโดน จังหวัดสระบุรี ได้รับความเสียหายไม่สามารถเดินรถผ่านได้ โดยได้งดเดินขบวนรถและปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง – ปลายทางเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 นั้น

 

น้ำท่วมรางรถไฟเสียหาย ช่วงระหว่างสถานีบ้านหมอ - หนองโดน จังหวัดสระบุรี


ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา และฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม สามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมทางรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ รวมทั้ง ตรวจสอบสภาพทางให้มีความปลอดภัยสำหรับการเดินรถ และสามารถเปิดให้บริการเดินขบวนรถได้ตามปกติ 

 

เร่งซ่อมราง ล่าสุดเปิดเดินรถได้แล้ว

สำหรับขบวนรถไฟสายเหนือ เส้นทางที่เปิดบริการ จำนวน 14 ขบวน (ไป-กลับ) มีดังนี้ 

  • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 กรุงเทพ - เชียงใหม่ – กรุงเทพ 
  • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 7/8 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ 
  • ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ     
  • ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ - พิษณุโลก – กรุงเทพ
  • ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพ
  • ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ
  • ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ

 

การรถไฟ เปิดเดินรถสายเหนือ 14 ขบวน หลังซ่อมทางถูกน้ำท่วม

อย่างไรก็ตาม รฟท. ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนป้องกันและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่เสี่ยง ทั้งในด้านการเดินรถ การซ่อมบำรุงทาง และระบบอาณัติสัญญาณ การลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความเสียหายของระบบต่าง ๆ

 

รวมถึงการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ให้สามารถลงพื้นที่ในการซ่อมบำรุงได้ทันที โดยให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง 

 

การรถไฟ เปิดเดินรถสายเหนือ 14 ขบวน หลังซ่อมทางถูกน้ำท่วม