เขื่อนอุบลรัตน์ปรับลดการระบายน้ำเหลือวันละ 15 ล้าน ลบ.ม.ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่างโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

9 ต.ค.64 คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่นได้ทบทวนการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่างโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนและเมื่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลายลงจะพิจารณาปรับการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ให้สอดคล้องกับสภาพน้ำไหลเข้าเขื่อน โดยวันที่ 9-13 ตุลาคม64 ลดการระบายน้ำลงเหลือวันละ 15 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนอุบลรัตน์ลดการระบายน้ำเป็นวันละ 15 ล้าน ลบ.ม.

โดยปัจจุบันเขื่อนอุบลรัตน์เหลือพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 250 ล้าน ลบ.ม.จากการจำลองสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หากพื้นที่ด้านเหนือเขื่อนไม่ได้รับอิทธิพลจากพายุตามการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา และระบายน้ำตามแผนปรับลดดังกล่าว จะทำให้เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะเต็มความจุประมาณวันที่20ตุลาคม64   แต่หากมีฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้น จะพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมไม่ให้เกินความจุ แบะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อน

เขื่อนอุบลรัตน์ลดการระบายน้ำเป็นวันละ 15 ล้าน ลบ.ม.

 

โดย- พรพรรณ เพ็ชรแสน