นร.อุดรเข้าเกณฑ์ฉีดไฟเซอร์ 148,681 พ่อแม่ผู้ปกครองสมัครให้ฉีด 96,146 รัฐจัดสรรให้รอบแรก 44,000 ขอฉีดให้ นร.มัธยมปลาย 42,029 ที่เหลือให้ฉีดเด็กพิเศษ-เด็กกลุ่มเสี่ยง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตต์ ชั้น 3 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงาน “วัคซีนโควิด-19” มีนายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงษ์ รองนายแพทย์ สาธารณสุข (สสจ.)อุดรธานี นายสุคิด พันธ์พรม รองศึกษาธิการ จ.อุดรธานี นำคณะทำงานฯ และคณะจาก สพป.1-4 อุดรธานี , สพม.20 อุดรธานี และอาชีวะศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมประชุมพิจารณาวัคซีนอายุ 12-18 ปีในสถานศึกษา  


 
นายสุคิด พันธ์พรม รองศึกษาธิการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า รับรายงานการสำรวจนักเรียน ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน อายุ 12-18 ปี มีรวมทั้งสิ้น 148,681 คน พ่อแม่ผู้ปกครองสมัครใจ ให้บุตรหลานรับการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” 96,146 คน หรือ 64.7 เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดพร้อมฉีดวัคซีนได้ทันที ขณะนี้ยังมีพ่อแม่ผู้ปกครองยื่นความจำนงสมัครใจฉีดเพิ่มคาดว่าจะมีมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ สำหรับที่มีความพร้อมขณะนี้ได้จัดแบ่งกลุ่มเรียงลำดับ เพื่อรับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฯต่อเนื่อง 5 วัน อยู่ที่ความพร้อมของศูนย์ฉีดวัคซีน     
  อุดรรับไฟเซอร์รอบแรกเตรียมให้ฉีดนักเรียนมัธยมปลายก่อน

นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงษ์ รองนายแพทย์ สาธารณสุข (สสจ.)อุดรธานี กล่าวว่า สสจ.อุดรธานี ไม่เร่งรัดฉีดวัคซีนกับเด็กอยู่ที่สมัครใจ แต่อยากจะฉีดให้พ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่า  โดยอุดรฯได้รับวัคซีนไฟเซอร์มาแล้ว 44,000 คน หรือ 1 ใน 3 ที่พร้อมจะฉีดวัคซีน แยกเป็น อ.เมือง 26,400 คน ที่เหลือกระจายไปอำเภอๆละ 900 คน ซึ่งมี อ.ประจักษ์ศิลปาคม และ อ.กู่แก้ว จำนวนวัคซีนเกินกว่าผู้สมัครใจ การฉีดวัคซีนวางแผนจะใช้ศูนย์ฉีด อยู่ในทุกอำเภออยู่แล้ว ส่วนอำเภอเมือง ที่อาคารกิจกรรม นศ.มรภ.อุดรธานี , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ , รพ.ค่ายประจักษ์ฯ , รพ.สต.โนนสูง , รพ.สต.นาข่า และ รพ.สต.คำกลิ้ง    


 
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ได้หารือที่ประชุมเรื่องกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความเสี่ยงสูงไปหามีความเสี่ยงน้อย ประเด็นของกลุ่มเสี่ยงเมื่อติดเชื้อ ยังคงเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังคล้ายกัน รวมไปถึงเด็กที่มีน้ำหนักมาก  และกลุ่มที่จะเกิดผลข้างเคียงจากวัคซีน ที่มีการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ที่มีการออกมาให้ความเห็นหลายมุมมอง และความเห็นของแพทย์เด็ก ในคณะทำงานจาก รพ.ศูนย์อุดรธานี เพื่อให้เกิดมรรคผลจากการฉีดสูงสุด เป้าหมายเพื่อเปิดโรงเรียน  

อุดรรับไฟเซอร์รอบแรกเตรียมให้ฉีดนักเรียนมัธยมปลายก่อน  
 

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวสรุปว่า วัคซีนในนักเรียนอุดรธานี รอบแรกเราได้รับมา 44,000 คน คณะทำงานมีความเห็นร่วมกันว่าจะนำวัคซีนเหล่านั้นฉีดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ ปวช.อาชีวะศึกษา รวมทั้งจังหวัด 42,029 ราย วัคซีนที่เหลือรอบแรกให้ฉีดให้กับกลุ่มอายุ 12-18 ปีที่เป็นเด็กนักเรียนพิเศษ เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีประวัติเสี่ยงอยู่แล้ว โดยคณะแพทย์จะไปรวบรวมคำนิยามว่า เด็กกลุ่มไหนบ้างจะฉีดวัคซีนก่อน โดยจะฉีดวัคซีนระหว่าง 6-11 ต.ค.นี้ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน หรือที่สถานศึกษาอยู่ที่ความเหมาะสมและความเห็นของแพทย์เมื่อฉีดแล้วเราก็น่าจะเปิดเรียนใน “เด็กโต” ก่อน 
 

ผู้สื่อข่าวรายงายเพิ่มว่า สถานการณ์โควิด-19 วันนี้อุดรธานีมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 173 ราย แยกเป็นติดเชื้อภายในจังหวัด 166 ราย ติดเชื้อนอกจังหวัด 7 ราย ยอดสะสม 13,977 ราย รักษาหายกลับบ้าน 146 ราย รักษาอยู่ 2,161 ราย เสียชีวิตสะสม 104 ราย ส่วนเรือนจำกลางอุดรธานีถือว่านิ่งแล้ว ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม เริ่มหายจากอาการป่วยมากขึ้น ยอดสะสม 4,991 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 15 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเรือนจำ 297 ราย แต่ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ยอดสะสม 4 ราย โดยขณะนี้มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 512,955 ราย เหลือต้องฉีดอีก 552,068 ราย คิดเป็น 48.16 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ได้รับวัคซีนเข็มสองตอนนี้ฉีดสะสม 298,726 ราย เหลือต้องฉีดอีก 766,297 ราย 

อุดรรับไฟเซอร์รอบแรกเตรียมให้ฉีดนักเรียนมัธยมปลายก่อน
 

โดย - เศกสันติ กัลยาณวิสุทธิ์