svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

นักดนตรีมีเฮ!! จ.ภูเก็ตอนุญาตดื่มแอลกอฮอล์เล่นดนตรีได้ในร้านอาหาร

ภูเก็ต - ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงนามคำสั่งผ่อนคลายให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารและเล่นดนตรีได้ไม่เกิน 5 คน หลังลดเงื่อนไขเข้าเกาะ เหลือฉีดวัคซีนครบโดส-แสดงผลตรวจโควิด-19 เริ่ม 1 ตุลาคม 2564

29 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่  28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5896 / 2564 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของ ศบค.ที่มีการผ่อนคลายการปิดสถานที่และการจัดกิจกรรมต่างๆ แต่ยังให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 

นักดนตรีมีเฮ!! จ.ภูเก็ตอนุญาตดื่มแอลกอฮอล์เล่นดนตรีได้ในร้านอาหาร
               
ประกอบกับในห้วงที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้วระยะหนึ่ง ทั้งการตรวจคัดกรองแบบเชิงรุก การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แลความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ รวมถึงการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชน และ ศบค.ได้กำหนดพื้นที่สถานการณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสามารถปรับมาตรการให้เป็นไปตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรตามพื้นที่เฝ้าระวังได้
             

นักดนตรีมีเฮ!! จ.ภูเก็ตอนุญาตดื่มแอลกอฮอล์เล่นดนตรีได้ในร้านอาหาร
 ดังนั้นเพื่อให้มาตรการทางด้านสาธารณสุขควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตของประชาชนและการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ จึงได้มีการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค หลังจากในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 57/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 มีสาระสำคัญ คือ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถบริโภคในร้านได้ตามปกติ
               

โดยจำหน่ายและดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. และสามารถเล่นดนตรีได้ โดยจำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 5 คน และนักดนตรีต้องสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลา นักร้องถอดหน้ากากอนามัยได้ได้เฉพาะขณะร้องเพลงหรือแสดง ห้ามสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้องนักดนตรีกับลูกค้า และปฏิบัติตามคู่มือมาตรการ Covid Free Setting เพื่อสนับสนุนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทั้งในส่วนของร้านหรูและร้านทั่วไป

นักดนตรีมีเฮ!! จ.ภูเก็ตอนุญาตดื่มแอลกอฮอล์เล่นดนตรีได้ในร้านอาหาร
               
 นอกจากนี้ยังผ่อนคลายให้ ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดิน ร้านสะดวกซื้อ สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา หรือสถานที่ออกกำลังกายให้เกิดบริการได้ รวมถึงสถาบันการศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรที่มีการรวมคนจำนวนมาก ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด 

นักดนตรีมีเฮ!! จ.ภูเก็ตอนุญาตดื่มแอลกอฮอล์เล่นดนตรีได้ในร้านอาหาร
                  
รวมทั้งยังให้กิจกรรม การซ้อมชนไก่ โดยไม่มีผู้ชมและงดจัดการพนัน ร้านเกม โต๊ะสนุก โต๊ะบิลเลียด เปิดตามมาตรการที่กำหนด แต่ยังคงปิดสถานบริการ สถานบันเทิง และสถานบริการอื่นในลักษณะคล้ายกัน (ผับ บาร์ คาราโอเกะ) รวมไปถึงยังไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมตัวกันเกิน 200 คน โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังมีการปรับลดเงื่อนไขคนเข้าภูเก็ต เหลือเพียงการฉีดวัคซีนครบโดส และมีผลตรวจสวอปมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน้าด่าน
                

สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ภูเก็ต ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อค่ำว่า 200 คน ต่อเนื่องกันมา 3 วันระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีตัวเลขล่าสุดอยู่ที่ 189 คน เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ภูเก็ต 187 ราย ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 2 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมแล้วในระรอกเดือน เม.ย.นี้ อยู่ที่ 10,733 ราย เสียชีวิตสะสม 74 ราย จากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 115 ราย จากเดิมก่อนหน้าที่อยู่ที่กว่า 200 คน เนื่องจากสาธารณสุขได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว CCRT ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในชุมชนและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อสกัดการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกนอกชุมชนและออกสู่ครัวเรือน ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง

นักดนตรีมีเฮ!! จ.ภูเก็ตอนุญาตดื่มแอลกอฮอล์เล่นดนตรีได้ในร้านอาหาร
             
รวมทั้งจังหวัดภูเก็ตได้ออกมาตรการควบคุมเชื้อจากภายนอก โดยผู้ที่จะเข้าภูเก็ตจะต้องฉีดวัคซีนครบโดส และมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 มาแสดง คาดว่าในเดือนตุลาคมนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ตจะลดลงเหลือ 2 หลัก นอกจากนี้ยังมีการเร่งฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ขณะนี้ฉีดไปแล้วกว่า 169,000 คน และเป้าหมายจะฉีดให้ครบทั้งหมดภายในกลางเดือนตุลาคมนี้

นักดนตรีมีเฮ!! จ.ภูเก็ตอนุญาตดื่มแอลกอฮอล์เล่นดนตรีได้ในร้านอาหาร

ภาพ/ข่าว โดย:
สาลินี  ปราบ จ.ภูเก็ต