svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

สมุย ลดการกักตัวเหลือ 7 วัน รับ นทท.ต่างชาติ

27 กันยายน 2564
546

เกาะสมุย เกาะพะงัน และ เกาะเต่า ลดการกักตัวเหลือ 7 วัน เริ่ม 1 ต.ค. นี้ พร้อมเตรียมเสนอพื้นที่เขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน คาดพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดฝั่งอันดามันได้ เดือน พ.ย. 64 นี้

27 กันยายน 2564  นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ได้นำเสนอฟื้นที่นำร่องเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในระบบ Samui PlusModel สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ และมีการกักตัวลักษณะเดียวกับ Phuket Sandbox ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 2564  เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้อง จึงได้จัดประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมของพื้นที่ กรณีมีการอนุมัติลดการกักตัวเหลือ 7 วัน เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่ผ่านมา เพื่อเสนอเข้าที่ประชุม ศบค.

 

ทั้งนี้ ทาง ททท.ต้องรวบรวมประเด็นนำเสนอเข้าวาระประชุม ศบค.(ชุดใหญ่) ที่มี นรม.เป็นประธานในวันที่ 27 ก.ย. 64 กอปรกับตามข้อมูลข่าวสารจากคณะกรรมการ โรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติจะลดวันกักตัวสำหรับ นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดส คงเหลือ 7 วัน

 

"ในที่ประชุม ได้มีการนำเสนอข้อมูลความพร้อมของ เกาะสมุย เกาะพะงัน และ เกาะเต่า ในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเข้าพักในพื้นที่กรณีลดการกักตัว 7 วัน ซึ่งพบว่ายังคงมีปัญหาเรื่องระบบบางอย่างอยู่บ้าง เช่นเรื่อง การตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือ Swab ในพื้นที่ เกาะพะงัน เกาะเต่า ที่จะต้องส่งมายังเกาะสมุย ตารางเที่ยวบิน และตารางเรือที่ยังไม่สัมพันธ์กับการเดินทาง ซึ่งจะได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง ในส่วนของ กฎ กติกาเงื่อนไข การอนุญาต โดยเฉพาะประเด็นห้ามมิให้นักท่องเที่ยวเช่า หรือขับรถ เรือเอง เมื่อปรับเป็น sandbox เต็มรูปแบบ ในวันที่ 1 ต.ค.  เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว มายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"

 

สมุย ลดการกักตัวเหลือ 7 วัน รับ นทท.ต่างชาติ

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางตามระบบ Phuket Extension 7 +7 ทางภูเก็ตได้อนุญาตให้ขับรถได้จึงเกิดการเปรียบเทียบในรูปแบบ กระทบต่อความพึ่งพอใจ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และเกิดปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติงาน

 

สำหรับประเด็นดังกล่าว ทางที่ประชุมได้มีมติให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งไปประชุมหารือระบบควบคุมการเช่ารถทั้ง 3 เกาะ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ชีวิตและทรัพย์สิน

 

นอกจากนี้ ยังได้มีการทบทวนปัญหา ระบบการควบคุมการเข้า ออก พื้นที่ อาทิ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน เอกสาร การเปลี่ยนพื้นที่กรณีไม่ครบ 14 วัน กรณี นักท่องเที่ยวที่เดินทางในระบบ Phuket Etension 7+7 อยู่ในพื้นที่ กรณีนักท่องเที่ยวอยู่ไม่ครบ 7 วัน จำเป็นต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรผ่านสนามบินภูเก็ต ซึ่งอาจต้องแวะพักที่ภูเก็ตเพื่อรอการขึ้นเครื่องบินกลับประเทศ โดยให้ศูนย์ Command พิจารณาเหตุ ความจำเป็นในแต่ละรายสามารถออกเอกสาร Transfer Form กรณีระบบมีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถออกได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้ทาง Command Center หรือสาธารณสุขในพื้นที่เป็นผู้ออกเอกสาร เพื่อเป็นหลักฐานแก่นักท่องเที่ยวนำไปแสดง ประกอบการเดินทางกลับ

 

สมุย ลดการกักตัวเหลือ 7 วัน รับ นทท.ต่างชาติ

 

โดยทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย นำเสนอ IT สำหรับ Sandbox ระบบร่วมกับไอทีสกาย เป็นระบบแพลตฟอร์ม Samui Plus ที่สมารถเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชั่น Samui Health Pass และข้อมูลของทางโรงพยาบาล พร้อมทั้งให้สามารถออกเอกสารที่เป็น Transfer Form และ Release Form ได้ ส่วนการจอง Swab ใช้ระบบเดียวกันกับที่เคยทำแบบ AQ โดยโรงแรมจะเป็นคนจองการ swab ให้นักท่องเที่ยว

นายศักดาพร รัตนสุภา กล่าวด้วยว่า "สำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่เขาสก และเขื่อนเชี่ยวหลาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้จัดทำร่าง sop รองรับนักท่องเที่ยวไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภายใน วันที่ 7 ต.ค. 2564 โดยคาดว่าพร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดฝั่งอันดามันเป็นหลักตั้งแต่เดือน พ.ย. 2564 เป็นตันไป

 

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ ขอให้ทางราชการเร่งรัดการฉีดวัคซีนใน อำเภอบ้านตาขุน และพนม ให้ได้เกินร้อยละ 70 ของประชากร เพื่อสร้างความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวพร้อมกัน ในพื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้ของสุราษฎร์ธานี ซึ่งการนำเสนอในประเด็นต่างๆ ททท.เกาะสมุย จะรวบรวมนำส่ง ททท.ส่วนกลางต่อไป"

 

สมุย ลดการกักตัวเหลือ 7 วัน รับ นทท.ต่างชาติ