แม่ฮ่องสอน - สะพัด! พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน กำลังถูกส่งตัวไปกักที่โรงพยาบาลสนามบ้านป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง กว่า 10 ราย  ขณะที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 295 ราย พบเชื้อ 12 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด ดังนี้

สะพัดโควิดระบาดสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

Case MS658 -MS668 รวม 11 ราย เพศหญิง 6 ราย เพศชาย 5 ราย ช่วงอายุระห่าง 10-51 ปี เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในอำเภอแม่ลาน้อย โดยเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปาง 6 ราย โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1 ราย ประชาชน 4 ราย ผู้ป่วย ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับ Case MS638 (ผู้ป่วยรายแรกของบ้านแม่ปาง) เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ตรวจ AntigenTest Kit(ATK) ผลเป็นบวก ส่งตรวจRT-PCR ผลพบเชื้อในวันนี้ ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยัน ในคลัสเตอร์บ้านแม่ปาง จำนวน 15 ราย

สะพัดโควิดระบาดสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

Case MS669 เพศหญิง อายุ 28 ปี ที่อยู่บ้านต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม ทำงานเป็นพนักงานของ อบต.แม่เงา เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ Case MS575 ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ครั้งแรก ไม่พบเชื้อ ตรวจครั้งที่ 2 พบเชื้อ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขุนยวม

สรุปสถานการณ์ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จำนวน 669 ราย เป็นเพศชาย 324 ราย และเพศหญิง 345 ราย เสียชีวิต 4 ราย (0.6%) รักษาหายแล้ว 503 ราย (75.2%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 162 ราย (24.2%) รักษาอยู่ ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 4 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 11ราย โรงพยาบาลปาย 10 ราย โรงพยาบาลสบเมย 36 ราย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 13 ราย โรงพยาบาลขุนยวม 1 ราย (Community Isolation :CI)  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 7 ราย CI.โรงเรียนบ้านแม่สวด 5 ราย CI.วัดศรีบุญเรือง1ราย CI.บ้านโพซอ-อีหลู่ 7 ราย และโรงพยาบาลสนาม 67 ราย

สะพัดโควิดระบาดสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

ล่าสุดในวันนี้ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้มีเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ทำการแพร่ข้อมูลทั้งภาพและข้อมูล ระบุว่า ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด-19แล้ว โดยมีผู้ตรวจพบว่าติดเชื้อจำนวน 1 รายและกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งหมด 10 ราย ซึ่งพักอยู่แถวทางไปสุสานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสนามบ้านป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยระบุว่า คนทั้ง 10 ได้รับการตรวจหาเชื้อแล้วในวันนี้และจะมีการรายงานผลในวันพรุ่งนี้ ( 29 ก.ย.) จากทางการ ซึ่งจากข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ได้สร้างความตระหนกและแตกตื่นให้กับประชาชนในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นอย่างมาก

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน