สุโขทัย -พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุโขทัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 28 กันยายน 2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปประชุมรับทราบข้อมูลและติดตามการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไทยชุมพล จังหวัดสุโขทัย ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ร.อ.พงษ์เทพ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3,495 ถุง มอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ณ หอประชุมโรงเรียนวัดไทยชุมพล จังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

 

เชิญถุงพระราชทาน-มอบผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุโขทัย

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 6 ครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ทุพลลภาพ พร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

เชิญถุงพระราชทาน-มอบผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุโขทัย

โดย พิเชฐ เนตรบุตร / สุโขทัย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด