นนทบุรี- “เฉลิมชัย ศรีอ่อน”รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มัสยิดท่าอิฐดูระดับน้ำในแม่นำ้เจ้าพระยา เผยพร้อมผลักดันงบประมาณประจำปี 2567 -2568 กว่า 3 พันล้านบาทให้ผ่านสภาฯ เพื่อนำงบประมาณมาแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำรอยปี 2554

27 กันยายน 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายจำลอง ขำสา รองนายกอบจ.นนทบุรี นายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกอบต.ท่าอิฐพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเดินทางเข้าตรวจสอบระดับนำ้ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณท่าน้ำมัสยิดท่าอิฐหมู่ 10 ต.ท่าอิฐอ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี

รมว.เกษตรฯ พร้อมดันงบ 3 พันล.บ.แก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ให้เกิดซ้ำรอยปี 54

จากนั้นได้ตรวจดูแผนที่แนวการก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมพูดคุยถึงปัญหาต่างๆกับผู้นำชุมชนที่อาจจะไดรับผลกระทบหากปริมาณนำ้ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยใช้เวลาพูดคุยนานกว่า30นาทีก่อนที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

รมว.เกษตรฯ พร้อมดันงบ 3 พันล.บ.แก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ให้เกิดซ้ำรอยปี 54

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าหลังจากที่ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการได้ข้อสรุปว่าในส่วนของจังหวัดนนทบุรีนั้นยังมีพื้นที่ที่เว้นช่วงการก่อสร้างแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกจำนวน 10 จุด

รมว.เกษตรฯ พร้อมดันงบ 3 พันล.บ.แก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ให้เกิดซ้ำรอยปี 54

หลังจากนี้จะทำการผลักดันงบประมาณประจำปี 2567 -2568 เป็นจำนวนเงินกว่า 3 พันล้านบาทให้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำงบประมาณดังกล่าวมาแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำรอยปี 2554

 

ในส่วนของการดูแลต่างๆขอบอกพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำไว้ ณ โอกาสนี้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือและดูเเลเพื่อคลายความเดือดร้อนตลอด24ชม.

 

ข่าว/ภาพ-สุรสิทธิ์ สินประเสริฐ