svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ปภ.สงขลาลุยขุดบ่อน้ำตื้นรับมือภัยแล้ง

สงขลา - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ขุดบ่อน้ำตื้น ตามคำร้องขอ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง

นายพงศ์พันธ์ เพชรสังข์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการขุดบ่อน้ำตื้นในพื้นที่ ที่กำลังใช้เครื่องขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เร่งขุดเจาะบ่อน้ำให้กับชาวบ้านใน ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา 
              
ตามที่ได้ยื่นคำร้องผ่านองค์การบริหารส่วนตำบาลทุ่งหวัง แล้วส่งเรื่องมายังศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา ให้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นเพื่อใช้ในครัวเรือนและทำการเกษตร

ปภ.สงขลาลุยขุดบ่อน้ำตื้นรับมือภัยแล้ง
              
ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงขาดแคลนน้ำและรับมือภัยแล้งได้ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร ปลูกสวนผลไม้กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ใน ต.ทุ่งหวัง  เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง
             
              

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ปภ.เขต 12 สงขลา เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ทางศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมที่จะออกบริการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ 
            
ซึ่งในส่วนของ ต.ทุ่งหวัง  โดยขณะนี้มีชาวบ้านแจ้งความประสงค์เพื่อขุดเจาะบ่อน้ำตื้นแล้วกว่า 60 บ่อ ซึ่งชาวบ้านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ปภ.สงขลาลุยขุดบ่อน้ำตื้นรับมือภัยแล้ง
            
ในส่วนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และปล้องบ่อเอง ทางศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลาจะนำเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นแล้วให้เสร็จ

ปภ.สงขลาลุยขุดบ่อน้ำตื้นรับมือภัยแล้ง


          

ปภ.สงขลาลุยขุดบ่อน้ำตื้นรับมือภัยแล้ง

โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง จากนั้นทางท้องถิ่นจะรวบรวมความประสงค์มายัง ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา 
          
ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา แจ้งความประสงค์มาแล้วกว่า 150 บ่อ และในขณะนี้ได้ทยอยขุดไปแล้ว ใน ต.ทุ่งตำเสา ต.ควนลัง และต.ทุ่งหวัง ประมาณ 43 บ่อ

ภาพ/ข่าว โดย:
สันติภาพ รามสูต จ.สงขลา