ประชาชนที่ออมเงินกับ "ช้อปลา มาดาม ลูกเนียง" เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับตำรวจ สภ.เมืองสงขลา เกรงไม่ได้รับเงินพร้อมดอกเบี้ย ตามที่ตกลงเบื้องต้น โดยยังไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ตามกฎหมาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 กันยายน 2564 ร.ต.อ. สุธี ชูทิพย์ รอง สว(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา ได้รับแจ้งความจากนักธุรกิจ ชาวอ.เมืองสงขลา ว่า ได้ร่วมออมเงิน กับ "ช้อปลา มาดาม ลูกเนียง" หรือ กมลวรรณ ซึ่งเป็นเจ้ามือออมเงินและเจ้ามือแชร์ โดยผู้แจ้งได้ร่วมฝากเงิน ไปจำนวน 275,000 บาท เริ่มเล่นเมื่อประมาณ 27 ก.ค.64 เป็นต้นมา และมีกำหนดที่จะได้รับเงินวันที่ 27 ก.ย.64 จำนวน 100,000 บาท วันที่ 3 ต.ค.64 จำนวน 75,000 บาท วันที่ 8 ต.ค.64 จำนวน 100,000 บาท (แต่ละยอดยังไม่รวมดอกเบี้ยตอบแทน) 

ผู้ฝากเงินออม "ซ้อปลา" โร่พบตร.สงขลา ลงบันทึกประจำวันเกรงสูญเงิน

ต่อมา มีหญิง อาชีพแม่บ้าน ชาวจังหวัดสงขลา มาสถานีตำรวจแจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 ส.ค.64 ได้ร่วมฝากเงิน 350,000 บาท เริ่มเล่นเมื่อประมาณ 26 ก.ค.64 ได้ร่วมออมเงิน กับ "ช้อปลา มาดาม ลูกเนียง" หรือ กมลวรรณ ซึ่งเป็นเจ้ามือออมเงินและเจ้ามือแชร์ มีกำหนดที่จะได้รับเงิน วันที่ 26 ก.ย.64  จำนวน 150,000 บาท วันที่ 29 ก.ย.64 จำนวน 50,000บาท วันที่ 8 ต.ค.64 จำนวน 150,000 บาท (แต่ละยอดยังไม่รวมดอกเบี้ยตอบแทน)

ผู้ฝากเงินออม "ซ้อปลา" โร่พบตร.สงขลา ลงบันทึกประจำวันเกรงสูญเงิน

ในเวลาต่อมา ผู้ออมเงินอาชีพพนักงานเทศบาล มาสถานีดำรวจแจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 ได้ร่วมออมเงิน กับ "ซ้อปลา มาดาม ลูกเนียง" หรือ กมลวรรณ ซึ่งเป็นเจ้ามือออมเงินและเจ้ามือแชร์ โดยผู้แจ้งได้ร่วมฝากเงิน ไปจำนวน 270,000 บาท เริ่มเล่นเมื่อประมาณ 8 ส.ค.64 เป็นต้นมา และมีกำหนดที่จะได้รับ วันที่ 8 ก.ย.64 จำนวน 50,000 บาท วันที่ 6 ก.ย.64 จำนวน 20,000 บาท วันที่ 18 ก.ย.64 จำนวน 150,000 บาท วันที่ 23 ก.ย.64 จำนวน 50,000 บาท (แต่ละยอดยังไม่รวมดอกเบี้ยตอบแทน) 
ผู้ฝากเงินออม "ซ้อปลา" โร่พบตร.สงขลา ลงบันทึกประจำวันเกรงสูญเงิน

โดยผู้แจ้ง ทั้ง 3 คน แจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 64 "ซ้อปลา มาดาม ลูกเนียง" หรือ กมลวรรณ แจ้งว่า วงแชร์และเงินออมได้มีปัญหากับทางตำรวจ เนื่องจากทางตำรวจได้ทำการตรวจสอบที่ไปที่มาของเงิน ผู้แจ้งกลัวว่าจะไม่ได้รับเงินตามที่ได้ตกลงกัน ผู้แจงกลัวว่าจะได้รับความเสียหาย ผู้แจ้งจึงได้มาลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อน โดยในเบื้องต้นผู้แจ้งยังไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ตามกฎหมายแต่อย่างใด


แต่ถ้าหากภายหลังผู้แจ้งไม่ได้เงินตามที่ตกลงกันจริง ผู้แจ้งจะได้มาดำเนินการร้องทุกข์ในภายหลังต่อไป

ผู้ฝากเงินออม "ซ้อปลา" โร่พบตร.สงขลา ลงบันทึกประจำวันเกรงสูญเงิน