หลังเขื่อนเจ้าพระยา ประกาศระบายน้ำในพื้นที่ใต้เขื่อนถึง 1,736 ลบ.ม/วินาที ทำให้จังหวัดอ่างทองทั้งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย ตลอดจนคลองชลประทาน มีมวลน้ำเพิ่มสูงขึ้น จนเข้าท่วมพื้นที่ราบต่ำของตำบลสาวร้องไห้ ตำบลไผ่วง ตำบลบางจัก

23กันยายน 2564 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เดินทางมาตรวจระดับน้ำในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยเดินทางไปยังประตูระบายน้ำสุพรรณ 3 (ลาดตาล) หมู่ 4 ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ผู้ว่าฯปู ลุยดูพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมจัดสรรงบให้ ผู้ว่าฯปู ลุยดูพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมจัดสรรงบให้

พบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงเต็มความจุ โดยที่เจ้าหน้าที่ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ได้ปริมาณน้ำที่ไหลมารวมกันที่ประตูระบายน้ำสุพรรณ 3 (ลาดตาล) ว่าคลองระบายลาดตาลขนาดคลองช่วงระยะตั้งแต่ประตูระบายน้ำถึงโรงเรียนวัดลาดตาล ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มีความกว้างของคลองแคบกว่าพื้นที่อื่นทำให้เก็บกักน้ำได้น้อย ต้องขยายความกว้างของคลองเพิ่มความจุของน้ำ

ผู้ว่าฯปู ลุยดูพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมจัดสรรงบให้ ผู้ว่าฯปู ลุยดูพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมจัดสรรงบให้

 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้สั่งการให้ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ทำแผนผ่านนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ แล้วจะจัดสรรงบประมาณขยายคลองให้ในวงเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งวันนี้ระดับน้ำเขื่อนเจ้าพระยา เมื่อเวลา 03.00  น. เหนือ + 16.50  ม.(รทก) ท้าย + 13.43  ม.(รทก) ระบาย 1,736  ลบ.ม/วินาที

ผู้ว่าฯปู ลุยดูพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมจัดสรรงบให้ ผู้ว่าฯปู ลุยดูพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมจัดสรรงบให้

 

ข่าวโดย สุรชัย ผลจันทร์