ผู้ว่าปู สั่งชัด กำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับแรงงานข้ามชาติ หลังสำรวจความต้องการในสถานประกอบการ ย้ำทุกคนในจังหวัดต้องได้รับวัคซีนโควิด สั่งชัดเริ่ม 11 ก.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีน จนได้ข้อสรุปเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า การเปิดจุดให้บริการ Walk-in นั้น สามารถเปิดให้บริการกับทุกคนในจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งประชาชนคนไทยและแรงงานข้ามชาติ ทั้งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด หรือที่มาทำงาน หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร จะต้องได้รับสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 กันอย่างถ้วนหน้า

 

ในส่วนของแรงงานข้ามชาตินั้น ทางจังหวัดจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพิ่มมากขึ้น เช่น เรื่องของล่ามสื่อสารภาษา เป็นต้น

 

 

ในระยะแรก สำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาตินั้น จะเน้นไปที่กลุ่มสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือการจัดทำ FAI ก่อน ซึ่งก็ได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 สัปดาห์

 

“ผู้ว่าปู” สั่งเข้ม แรงงานข้ามชาติต้องฉีดวัคซีนโควิด ดีเดย์ 11 ก.ย.นี้

 

 

โดยนับจากนี้ ทุกคนจะต้องช่วยกันสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนในกลุ่มแรงงานข้ามชาติว่า มีจำนวนเท่าไร เพื่อที่จะได้วางแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนได้ ทำให้การฉีดวัคซีนโควิด เป็นไปอย่างครอบคลุมและรวดเร็ว 

สำหรับภาพรวมของ จังหวัดสมุทรสาคร ในการฉีดวัคซีนนั้น ขณะนี้ ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเข็มสองประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ จากยอดประชากรทั้งหมดราว 1 ล้านคน ซึ่งแม้จะมีความน่าพอใจอยู่แต่ก็ยังมีจุดที่ต้องปรับแก้ไขกันบ้างเล็กน้อย เช่น จุดให้บริการ Walk in ซึ่งปัจจุบัน มีอยู่ทั้งหมด 9 จุด คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 4 จุด อำเภอบ้านแพ้วอีก 3 จุด และอำเภอกระทุ่มแบน 2 จุดนั้น บางวันอาจจะไม่ทันต่อการให้บริการ

 

“ผู้ว่าปู” สั่งเข้ม แรงงานข้ามชาติต้องฉีดวัคซีนโควิด ดีเดย์ 11 ก.ย.นี้

 

 

นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมจัดชุดโมบายเคลื่อนที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.สมุทรสาคร) ไว้ช่วยเหลือเฉพาะกิจตามจุดฉีดต่าง ๆ ด้วย 

ผู้ว่าปู กล่าวอีกว่า ในช่วงนี้ เป็นช่วงขาลงของสถานการณ์โควิด คือ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง แต่ ประชาชนทุกคนก็ไม่ควรที่จะประมาทอย่างยิ่ง เพราะนักวิชาการหลายคนได้ออกมาเตือนว่า โรคโควิดนี้อาจจะกลับมาระบาดได้ใหม่อีกครั้ง ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันอย่างเข้มแข็งและจริงจัง

 

จึงอยากฝากไปถึงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยว่า ให้ร่วมกันพยายามรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ให้ดี ทั้งเรื่องของตลาด การฉีดวัคซีน การดูแลรักษา การจัดโมบาย รวมถึงการเกิดขึ้นของ CI และความร่วมมือกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสีเหลือง

 

“ผู้ว่าปู” สั่งเข้ม แรงงานข้ามชาติต้องฉีดวัคซีนโควิด ดีเดย์ 11 ก.ย.นี้

ทั้งหมดนี้ เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่า จังหวัดสมุทรสาคร มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วและต้องสามารถรองรับ

การระบาดในครั้งหน้าได้ด้วย ดังนั้น อย่าประมาทโดยเด็ดขาด ถ้าเราสามารถรองรับการระบาดในครั้งหน้าได้โดยที่ไม่เกิดความตื่นตระหนกนั้น ก็เชื่อมั่นได้ว่า เราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดี