เช็กด่วน! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ นัดฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 3 เริ่ม 24 ก.ย.นี้ ตรวจสอบวันเวลานัดฉีดด้วยตนเอง ผ่านแอพพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ”

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (22 ก.ย.) ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศแจ้งการให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ 2 (สูตร SS) จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในเดือน พ.ค. 64 จะได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. นี้ เป็นต้นไป

ด่วน! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนัดฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็ม 3 เริ่ม 24 ก.ย.นี้

โดยทางศูนย์ฯจะใช้ฐานข้อมูลเดิม ส่ง sms ให้ท่านเพื่อยืนยันวันนัดฉีดล่วงหน้าและท่านสามารถตรวจสอบวันเวลานัดฉีดด้วยตนเอง ผ่านแอพพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ”

ด่วน! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนัดฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็ม 3 เริ่ม 24 ก.ย.นี้
 

หมายเหตุ : ท่านที่สมัครใจรับวัคซีนเข็มกระตุ้น โปรดมารับวัคซีนตรงตามวันและเวลานัด

สถานที่รับวัคซีน : ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 1, 2, 3, 4  เวลา 9.00- 17.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป

ขอสงวนสิทธิ์ งดให้บริการ กรณีที่มาไม่ตรงวันที่นัดหมาย

ด่วน! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนัดฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็ม 3 เริ่ม 24 ก.ย.นี้