svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

นับถอยหลัง 100 วัน สู่เป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 "100 ล้านโดส"

เหลือเวลาอีก 100 วัน จากที่ ศบค.มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทย 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 ตัวเลขวันนี้ (ณ วันที่ 21 ก.ย.64 ) ยอดฉีดวัคซีนสะสม คือ 46,023,016 โดส ใน 77 จังหวัด

22 กันยายน 2564 จากกรณีที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีเป้าหมาย "ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทย 100 ล้านโดส ภายในปี 2564"

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการ ศบค.ได้ประกาศ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นวันแห่งการฉีดวัคซีนแห่งชาติ โดยดีเดย์ให้ทุกจังหวัดปูพรมฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศ

 

เหลือเวลาอีก 100 วัน  ในขณะที่ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564 ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

 

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 21 ก.ย. 2564)

รวม 46,023,016  โดส ใน 77 จังหวัด

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 29,501,110 ราย

(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 15,899,158 ราย

(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 622,748 ราย

 

นับถอยหลัง 100 วัน สู่เป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19  \"100 ล้านโดส\"

นับถอยหลัง 100 วัน สู่เป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19  \"100 ล้านโดส\"

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 21 กันยายน 2564

ยอดฉีดทั่วประเทศ 811,915 โดส

1.เข็มที่ 1 : 300,033 ราย

2. เข็มที่ 2 : 511,087 ราย

3. เข็มที่ 3 : 795 ราย

 

 

โดยจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 53,976,984 โดส จึงจะครบ  100,000,000  โดส ภายในสิ้นปี 2564  จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

ซึ่งจำนวนที่ฉีดได้ เฉลี่ยวันละ 8-9 แสนโดส/วัน  (วันที่ 21 ก.ย. ฉีดได้ 811,915 โดส ) หากคงตัวเลขไม่ต่ำกว่านี้ คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบ 100 ล้านโดส ตามที่ ศบค. ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนภายในประเทศไทยตามเป้าหมาย

 

 

นับถอยหลัง 100 วัน สู่เป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19  \"100 ล้านโดส\"

 

นับถอยหลัง 100 วัน สู่เป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19  \"100 ล้านโดส\"