แพร่  - ชาวบ้าน หมู่ 2 ต.เวียงทอง จ.แพร่ ร่วมมือซ่อมสะพานสลิงไม้ ก่อนจะจัดผ้าป่าไม้ เพื่อซ่อมใหญ่ ขณะที่นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสุดเสียดายสะพานสลิงไม้บ้านมหาโพธิ์ที่เป็นอนุสรณ์ความร่วมมือระหว่างไทยกับโลกตะวันตกในช่วงสงครามเย็นที่ถูกรื้อไปก่อนหน้า

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 กันยายน 2564 นายมะกัน อินจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทองเกตุ หมู่ 2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ พร้อมด้วย นายจำเริญ จินดาเสน อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านไชยมาตย์ หมู่ 12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 50 คน ซ่อมสะพานสลิงซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ก่อสร้างมาไม่น้อยกว่า 33 ปีที่ผ่านมา

เตรียมจัดผ้าป่า-ซ่อมใหญ่สะพานสลิงไม้

นายมะกัน อินจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทองเกตุ หมู่ 2 ต.เวียงทอง อ.สูเม่น จ.แพร่ กล่าวว่า สะพานสลิงนี้มีการก่อสร้างหลายแห่ง โดยสะพานสลิงของบ้านทองเกตุ หมู่ 2 ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2531 โดยในพื้นที่ ต.เวียงทอง มีสองแห่ง คือสะพานสลิงที่ได้ปิดไม่ให้สัญจรไปมาเนื่องจากทรุดโทรมเป็นอย่างมากเกรงจะเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรผ่านไปมา แต่สะพานสลิงของบ้านทองเกตุ ได้อยู่ แต่มีไม้ผุผังเสียหายหลายจุด คณะกรรมการหมู่บ้านจึงเห็นสมควรที่จะทำการซ่อมแซมให้ใช้ได้เฉพาะหน้ากันไปก่อน โดยได้รับการสนับสนุนไม้และอุปกรณ์จาก นายจำเริญ จินดาเสน อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12

เตรียมจัดผ้าป่า-ซ่อมใหญ่สะพานสลิงไม้

ทั้งนี้ประวัติการก่อสร้างนั้น เป็นการนำแบบของสะพานสลิง บ้านมหาโพธิ์ หมู่ 5 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ ที่สร้างโดยอาสาสมัครชาวอเมริกา สะพานที่บ้านทองเกตุ หมู่ 2 แห่งนี้ มีนายรัตน์ พนมขวัญ บริจาคก่อสร้าง 4 แสนบาท งบประมาณ จาก กสช. 2 แสนบาท และราษฎรสมทบอีก 2 แสนบาท เนื่องจากในอดีตนั้นยังไม่มีสะพานคอนกรีต ทำให้การเดินทางไปมาหาสู่กันของสองหมู่บ้าน คือ บ้านทองเกตุ หมู่ 2 กับบ้านทองเกตุใหม่ หมู่ 9 ต้องลุยน้ำหรือพายเรือมาหากัน ทำให้เกิดความยากลำบากและเป็นอันตรายในการเดินทาง ขณะนั้น นายรัตน์ จึงได้รวบรวมเงินทุนก่อสร้างสะพานขึ้น สำหรับการซ่อมแซมครั้งนี้คณะกรรมการหมู่บ้านจะอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเพื่อรองรับการก่อสร้างถนนเลียบน้ำยมของกรมโยธาธิการที่จะมีการสร้างเชื่อมมาถึงบริเวณสะพานแห่งนี้

เตรียมจัดผ้าป่า-ซ่อมใหญ่สะพานสลิงไม้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สะพานเชื่อมการเดินทางระหว่างหมู่บ้าน จึงจะมีการซ่อมใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าจะต้องอนุรักษ์สะพานสลิงแห่งนี้ไว้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นจุดชมภูมิทัศน์สองฝั่งของแม่น้ำยม รวมถึงเพื่อรองรับถนนเลียบแม่น้ำยมของกรมโยธาธิการ ที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ มาเชื่อมต่อกับ หมู่ 12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ในอีกไม่นานนี้

เตรียมจัดผ้าป่า-ซ่อมใหญ่สะพานสลิงไม้


ทางด้าน นายวีระสตาร์ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กล่าวว่า สะพานสะลิงของ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ หากจะเทียบกับสะพานสลิงไม้บ้านมหาโพธิ์ หมู่ 5 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ แล้วนั้น ประวัติความเป็นมาไม่ต่างจากกันมากนักเพราะมีแบบที่เหมือนกัน สะพานสลิงข้ามแม่น้ำยมที่ บ้านมหาโพธิ์ หมู่ 5 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ สร้างโดยหน่วย Peach cort ซึ่งเป็นหน่วยงานอาสาสมัครของสหรัฐอเมริกา ที่ได้ขอรับการสนับสนุนสายสลิงจากหน่วยงาน United States Operations Mission( USOM.) หรือองค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐฯ เมื่อปี พ.ศ.2504

เตรียมจัดผ้าป่า-ซ่อมใหญ่สะพานสลิงไม้

ขณะนั้นอยู่ในช่วงสงครามเย็น มีการเผยแพร่การปกครองแบบคอมมิวนิสต์เข้าสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ทางสหรัฐอเมริกา จึงได้ส่งหน่วยอาสาสมัคร หรือ Peach cort เข้ามาเพื่อพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นหน้าด่านสำคัญของประเทศโลกเสรีในขณะนั้น แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า สะพานลิงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของโลกในยุคสงครามเย็น ที่บ้านมหาโพธิ์ ได้ถูกรื้อทำลายไปหมดแล้ว สะพานสลิงจึงเป็นอนุสรณ์หนึ่งของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับโลกเสรีนิยมตะวันตกในช่วงสงครามเย็น ส่วนแบบการก่อสร้างนั้นได้ส่งผลให้มีการนำไปในการสร้างสะพานสลิงในพื้นที่จังหวัดแพร่อีกหลายแห่ง แต่ปัจจุบันน่าจะเหลืออยู่ไม่เกิน3-4 แห่งเท่านั้น

เตรียมจัดผ้าป่า-ซ่อมใหญ่สะพานสลิงไม้

นายศิชวัธ ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น กล่าวว่า ทางอำเภอได้ลงไปสำรวจแล้วสะพานสลิงของหมู่ 2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ แล้วจึงเห็นว่าจะต้องมีการซ่อมใหญ่ขึ้นในช่วงหลังฤดูฝนนี้ โดยจะมีการจัดผ้าป่าไม้ขึ้น เพื่อนำไม้มาซ่อมแซมใหญ่สะพานสลิงไม้แห่งนี้ เนื่องจากสะพานสลิงแห่งนี้ถือเป็นต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมของที่นี่ จึงควรอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 

เตรียมจัดผ้าป่า-ซ่อมใหญ่สะพานสลิงไม้

โดย สุภัทร แสงดอก / แพร่