นนทบุรี-ผู้ว่าฯนนทบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และบ้านเรือนประชาชนตลอดแนวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อความเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังน้ำขึ้นสูง หลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่กรมชลประทานปากเกร็ด สำนักชลประทานที่ 11 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี น.ส.อโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกร พันธุเสน ปภ.นนทบุรี นายทรงพล สวนสม ผอ.โครงการชลประทานนนทบุรี นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผอ.สำนักก่อสร้างชลประทานที่ 11 กรมเจ้าท่า ฝ่ายปกครองอำเภอปากเกร็ด กอ.รมน.และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ด

ผู้ว่าฯนนท์ ตรวจระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังน้ำขึ้นสูง

ร่วมลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และบ้านเรือนประชาชนตลอดแนวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อความเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังน้ำขึ้นสูง หลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด รวมทั้งในพื้นที่จ.นนทบุรี มีฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้

ผู้ว่าฯนนท์ ตรวจระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังน้ำขึ้นสูง

โดยจุดที่ 1 ตรวจบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางตลาด กรมชลประทาน ซึ่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3.0 ลูกบาศร์เมตรต่อวินาที จำนวน 6 เครื่อง สำหรับระบายน้ำจากคลองบางตลาดที่รองรับปริมาณน้ำฝนจากการระบาย 2 อำเภอ คืออ.ปากเกร็ด และ อ.เมืองนนทบุรี จุดที่ 2 มัสยิดท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด ซึ่งเป็นจุดที่มีพื้นที่ต่ำที่สุดของ จ.นนทบุรี และมักเกิดปัญหาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมในพื้นที่เกือบทุกปีในช่วงฤดูน้ำหลากที่น้ำในแม่น้ำมีปริมาตรสูงขึ้น ผู้ว่าฯนนท์ ตรวจระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังน้ำขึ้นสูง

โดยในปีนี้มีโครงการก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะตลิ่ง คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.พ.65 จุดที่3 บ้านเรือนประชาชนโดยรอบเกาะเกร็ด ซึ่งเป็นอีกจุดที่น้ำท่วมเป็นจุดต้นๆของจ.นนทบุรี และเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมตลอดเวลา

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ทางจังหวัดนนทบุรีได้เตรียมวางแผนรับมือน้ำมาตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยเฉพาะ 26 จุดที่เกิดน้ำท่วมประจำ โดยทางจังหวัดได้รับความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ปัจจุบันมีน้ำท่วมจากฝนตกบ้างเล็กน้อย ซึ่งทางจังหวัดยังสามารถระบายน้ำได้ทันไม่มีปัญหาอะไร แม้ว่าช่วงนี้จะมีปริมาณน้ำฝนมากก็ตาม สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ริมแม่น้ำซึ่งขณะนี้เริ่มมีการสร้างเขื่อนผนังป้องกันน้ำบ้างแล้ว 

ผู้ว่าฯนนท์ ตรวจระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังน้ำขึ้นสูง

โดยการร่วมมือกันระหว่างกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า และท้องถิ่น วันนี้ตนมาตรวจดูสถานการณ์น้ำและผนังกันน้ำของกรมชลประทานที่ยังไม่แล้วเสร็จ แต่สิ่งที่ตนเป็นห่วงมากที่สุดคือต้องเฝ้าระวังคือน้ำทะเลหนุนในช่วงกลางคืนซึ่งอาจทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกเขื่อนหรืออยู่ในพื้นที่จุดต่ำ ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำขึ้นน้ำลดตามสถานการณ์ให้ดี โดยเฉพาะการขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปไว้ในที่ที่ปลอดภัย

ผู้ว่าฯนนท์ ตรวจระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังน้ำขึ้นสูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวอีกว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในตอนนี้ยังอยู่ในระดับที่รับมือได้ดี เนื่องจากมีความพร้อมในการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วน ซึ่งถ้าหากหลังวันที่ 15 ต.ค.ไปแล้วทิศทางของพายุจะย้ายไปลงใต้สถานการณ์น้ำก็จะกลับมาเป็นปกติ มีเพียงสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงเท่านั้นที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในบ้างส่วนเท่านั้น และทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรียืนยันแล้วว่า ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะไม่สูงเท่าปี 54 ยังสามารถจัดการบริหารน้ำได้เป็นอย่างดี