การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเก็บรายได้รัฐ 10 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2564 สูญเงิน 2.16 แสนล้านบาทหรือ 10.2%

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

21 กันยายน 2564 กระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล 10 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 –กรกฎาคม 2564) รัฐบาลเก็บรายได้สุทธิได้จำนวน 1.9 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2.16 แสนล้านบาท หรือ 10.2% แต่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

โควิด ส่งผลกระทบต่อการเก็บรายได้รัฐ  10 เดือน สูญเงิน 2.16 แสนล้านบาท

โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ต่ำกว่าประมาณการ 1.42 แสล้านบาท 6.75 หมื่นล้านบาท และ 2.42 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดลงส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ข้องรัฐบาล

ด้านฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2564 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง 1.96 ล้านล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.65 ล้านล้านบาท โดยรัฐบาลกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 6.07 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 4.44 แสนล้านบาท