ตรัง-มติกรรมการโรคคุมเข้มเทศกาลกินเจ และจัดสรรวัคซีน 100% เตรียมฉีดให้นร.ทุกระดับการศึกษา เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2

20 กันยายน 2564 นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง โดยมีตัวแทนศาลเจ้า และตัวแทนสถานศึกษาจ.ตรัง เข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมได้มีมติ ในมาตรการควบคุมป้องกันโรค 2 เรื่องสำคัญคือ การพิจารณาแผนการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนใน จ.ตรัง ทุกระดับ  

ตรังคุมเข้ม เทศกาลกินเจ จัดวัคซีนให้นร.พร้อมเปิดเรียนเทอม 2

โดยขณะนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่อยู่ในสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  รวมทั้งสังกัดอาชีวะศึกษา ครอบคลุมทั้งระดับ ปวช. และปวส. โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 โรงเรียนสอนศาสนา หรือ รร.ปอเนาะ รวมทั้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่กับประเภทสามัญ รวมจำนวน 45,379 คน  

ตรังคุมเข้ม เทศกาลกินเจ จัดวัคซีนให้นร.พร้อมเปิดเรียนเทอม 2
 

โดย วัคซีนไฟเซอร์ จะเดินทางถึง จ.ตรัง ในต้นเดือนตุลาคม และจะเริ่มดำเนินการฉีดได้ในวันที่ 4 ตุลาคม โดยผู้ปกครองจะต้องกรอกเอกสารแสดงความจำนงค์ของรับวัคซีนไฟเซอร์ ก่อนวันที่ 25 กันยายนนี้ ยื่นต่อสถานศึกษา โดยการฉีดจะฉีดเป็นรายสถานศึกษา และคาดว่าจะได้รับวัคซีนครบทั้ง 100%  เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2   

ตรังคุมเข้ม เทศกาลกินเจ จัดวัคซีนให้นร.พร้อมเปิดเรียนเทอม 2
 

ตรังคุมเข้ม เทศกาลกินเจ จัดวัคซีนให้นร.พร้อมเปิดเรียนเทอม 2

มติควบคุมป้องกันเชื้อโควิด-19 ใน เทศกาลถือศีลกินเจ หรือ กินผักของ จ.ตรัง ที่กำลังจะมาถึง โดยมติกรรมการโรคติดต่อให้ งดการออกโปรดสาธุชน  งดการจำหน่ายอาหารในศาลเจ้า  ซึ่งศาลเจ้าในจ.ตรังมีทั้งหมด 9 แห่ง โดยศาลเจ้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ ศาลเจ้ากิ๋วอ๋องเอี่ย และ ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ให้รับอาหารกล่องได้ แต่จะต้องเว้นระยะห่างในการรับครั้งละไม่เกิน 100 คน  งดรับประทานอาหารในโรงทาน  

 

ส่วนด้านพิธีกรรมร่างทรงที่เข้าร่วมทรง จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม โดยร่างทรงเข้าร่วมในพิธีได้ไม่เกิน 5 คน ขณะที่ สาธุชนที่เข้าร่วมงาน จะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา และไม่อนุญาตให้ร่างทรงจากนอกพื้นที่ จ.ตรัง เข้าร่วมพิธีอย่างเด็ดขาด

 

ภาพ/ข่าวโดย: คนิตา  สีตอง จ.ตรัง