นครศรีธรรมราช - เมืองคอนพบยอดผู้ป่วยโควิด-19 พุ่ง 418 พบคลัสเตอร์ใหม่นักโทษทัณฑสถานวัยหนุ่ม -เร่งฉีดวัคซีนพระราชทาน

16 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 19 ก.ย. 64 พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 418 ราย เป็นผู้ป่วยใน อ.เมือง 157 ราย ในจำนวนนี้ เป็นผู้ป่วยที่พบในคลัสเตอร์ใหม่ล่าสุด เป็นนักโทษทัณฑสถานวัยหนุ่ม จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 64 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 11,462 ราย ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 75 ราย

 

ขณะที่ นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นตัวเลขที่จากคลัสเตอร์สำคัญๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ตลาดบางวัง อำเภอปากพนัง จำนวน 67 ราย ,คลัสเตอร์ งานศพ พื้นที่ ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จำนวน 18 ราย ,คลัสเตอร์พ่อค้าขายหมู ต.ทุ่งใส -จำนวน 17 ราย ,คลัสเตอร์สัมผัสผู้ป่วย จังหวัดตรัง - อำเภอบางขัน จำนวน 15 ราย ,คลัสเตอร์ ผู้ป่วย หมู่ 4 ต.ขนอม จำนวน 14 ราย ,คลัสเตอร์ ต.ท่าศาลา จำนวน 13 ราย ,คลัสเตอร์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่  2 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จำนวน 10 ราย

เมืองคอนทุบสถิติรายวัน 418 รายพบคลัสเตอร์นักโทษในเรือนจำ
 

นายแพทย์จรัสพงษ์ เผยอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีคลัสเตอร์ใหม่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ คือ คลัสเตอร์จากทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ที่คาดว่าส่งผลให้มีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น และอาจสร้างความตระหนกแก่ประชาชนได้ เนื่องจากตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว 64 ราย ขณะที่ในทัณฑสถานมีผู้ต้องขังประมาณ 2,500 คน คาดว่าจะส่งผลให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

 

 

เมืองคอนทุบสถิติรายวัน 418 รายพบคลัสเตอร์นักโทษในเรือนจำ

อย่างไรก็ตาม อยากให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีประชาชนแออัด หนาแน่น สามหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อยๆ รวมทั้งมีการรักษาระยะห่าง ลงทะเบียนเมื่อเดินทางเข้าสถานที่ต่างๆ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิต่อเนื่อง

เมืองคอนทุบสถิติรายวัน 418 รายพบคลัสเตอร์นักโทษในเรือนจำ
 

ส่วนที่ศาลาประชาคม อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บริการฉีด วัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทาน ให้แก่ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี และพระสงฆ์ เข็มแรก จำนวน 220 คน 440 โดส ในพื้นที่อำเภอปากพนัง

 

โครงการดังกล่าวนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรถวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน วัคซีนป้องกัน COVID-19 "ชิโนฟาร์ม" ให้แก่ ประชาชน กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัดผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ นักบวช ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งจะสามารถป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับพระราชทานวัคซีนป้องกัน COVID-19 " ซิโนฟาร์ม " จำนวน 2,500 โดส ซึ่งจะฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มดังกล่าวทั้ง 23 อำเภอ

เมืองคอนทุบสถิติรายวัน 418 รายพบคลัสเตอร์นักโทษในเรือนจำ

 

 

เมืองคอนทุบสถิติรายวัน 418 รายพบคลัสเตอร์นักโทษในเรือนจำ

ภาพ/ข่าว โดย: ชชาดล  เจริญพงศ์  จ.นครศรีธรรมราช