สธ. กำชับทุกศูนย์อนามัย เตรียมความพร้อมบุคลากรและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมรับมือพายุ “โกนเซิน” ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคของประเทศ

15 กันยายน 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กำชับให้ศูนย์อนามัยทุกแห่ง เตรียมความพร้อมบุคลากรและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับกรณีที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง เช่น

 

การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการขยะ จัดหาน้ำสะอาด และชุดนายสะอาด​ ประกอบด้วยถุงดำขนาดใหญ่สำหรับใส่ขยะ ถุงดำเล็กสำหรับใส่อุจจาระ น้ำยาล้างจาน สบู่ เจลล้างมือใช้ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคหยดทิพย์ (คลอรีนน้ำ) ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เพื่อรับมือสถานการณ์พายุ “โกนเซิน” ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคของประเทศ

 

สธ. กำชับทุกศูนย์อนามัย เตรียมพร้อมรับมือพายุ “โกนเซิน”

การใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน หากน้ำกำลังท่วมให้ปลดสวิตช์ (เบรกเกอร์เมน) เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า และควรหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำหรืออยู่ใกล้บริเวณที่มีน้ำหลาก เพื่อป้องกันการจมน้ำ

สธ. กำชับทุกศูนย์อนามัย เตรียมพร้อมรับมือพายุ “โกนเซิน”

สำหรับในกรณีที่ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขอให้ทุกพื้นที่เน้นย้ำมาตรการ DMHTT เพื่อป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง และติดตามข่าวสารของทางราชการจากทุกช่องทางอย่างใกล้ชิด