อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย กำหนดเปิดการท่องเที่ยว พักแรมบนยอดภูกระดึงในวันที่1ตุลาคมนี้ ภายใต้มาตรการเข้ม หลังจากปิดจากการระบาดของโควิด

15  กันยายน 2564  นายสำเร็จ  ภูแสนศรี  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง  กล่าวว่า  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง กำหนดเปิดการท่องเที่ยว พักแรมบนยอดภูกระดึง ประจำปีการท่องเที่ยว 2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จากประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ให้ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2564 นั้น บัดนี้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ขอเรียนว่า มีกำหนดเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ประจำปีการท่องเที่ยว 2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564  

เตรียมเปิดภูกระดึง1 ต.ค.นี้ ภายใต้มาตรการเข้มโควิด19

แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีความพิเศษในการเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรม ต้องเดินเท้าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและพักแรม ในระยะทางไกลและชันมาก ทำให้การเดินทางต้องใช้กำลังกายและการหายใจอย่างหนักหน่วง จึงมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมถึงต้องค้างแรมในพื้นที่เดียวกัน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง (ยอดเขา) ทั้งเต็นท์ และบ้านพัก เพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

เตรียมเปิดภูกระดึง1 ต.ค.นี้ ภายใต้มาตรการเข้มโควิด19
 

เมื่อเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ  ด้วย มาตรการเข้ม   สำหรับนักท่องเที่ยว   ผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและขึ้นเขาเพื่อค้างแรม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเลย และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับวัคซีนตามที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด ไว้คือ  ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน  ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 2 เข็ม  ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม  ฉีดแบบผสม (Sinovac เข็มที่ 1 และ Astra Zeneca เข็มที่ 2) วัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด  ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit หรือวิธี RT-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. (3 วัน)

เตรียมเปิดภูกระดึง1 ต.ค.นี้ ภายใต้มาตรการเข้มโควิด19
  
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง  นักท่องเที่ยวที่เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต้องลงทะเบียนเข้าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติล่วงหน้า 15 วัน ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ หรือลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่อุทยานแห่งชาติ  ภูกระดึงกำหนด และลงทะเบียนเข้า-ออกอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกกรณี โดยไม่ปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลอื่นที่เป็นเท็จเด็ดขาด จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่พื้นที่สามารถรองรับได้ (ในช่วงที่ยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)) ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนดขีดความสามารถที่รองรับได้ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง จำนวน 1,000 คน/วัน  

เตรียมเปิดภูกระดึง1 ต.ค.นี้ ภายใต้มาตรการเข้มโควิด19
 

เมื่อเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ  ด้วย มาตรการเข้ม   สำหรับนักท่องเที่ยว   ผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและขึ้นเขาเพื่อค้างแรม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเลย และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับวัคซีนตามที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด ไว้คือ  ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน  ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 2 เข็ม  ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม  ฉีดแบบผสม (Sinovac เข็มที่ 1 และ Astra Zeneca เข็มที่ 2) วัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด  ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit หรือวิธี RT-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. (3 วัน)

เตรียมเปิดภูกระดึง1 ต.ค.นี้ ภายใต้มาตรการเข้มโควิด19
  
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง  นักท่องเที่ยวที่เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต้องลงทะเบียนเข้าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติล่วงหน้า 15 วัน ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ หรือลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่อุทยานแห่งชาติ  ภูกระดึงกำหนด และลงทะเบียนเข้า-ออกอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกกรณี โดยไม่ปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลอื่นที่เป็นเท็จเด็ดขาด จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่พื้นที่สามารถรองรับได้ (ในช่วงที่ยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)) ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนดขีดความสามารถที่รองรับได้ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง จำนวน 1,000 คน/วัน