กรมชลประทาน ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ และริมแม่น้ำน้อย ในพื้นที่ตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

14 กันยายน 2564 ที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท จากสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยา ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,906 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.50 เมตร/รทก. ระดับน้ำทางด้านท้ายเขื่อน อยู่ที่ 12.25 เมตร/รทก. โดยในวันนี้ เขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน อยู่ที่ 1,370 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

ซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่ 12 โดยกรมชลประทาน ได้มีการแจ้งเตือนประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ และริมแม่น้ำน้อย ในพื้นที่ตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด 

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

นอกจากนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล และส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 12 นำเรือกำจัดวัชพืชประเภทสายพานลำเลียง แบคโฮบูมยาวสำหรับจัดการพื้นที่ รถบรรทุก 6 ล้อ ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา และวัชพืช ที่สะสมบริเวณเหนือบานระบายเขื่อนเจ้าพระยา ให้สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

 

ข่าวโดย ธนพนธ์ แสงทอง