ขอนแก่นเร่งวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม รับมือ "โกนเซิน" อย่างเต็มที่ นายกเล็กส่งชุดเคลื่อนที่เร็วประจำจุดเสี่ยง 24 ชม. พร้อมเร่งแจกจ่ายกระสอบทราบนับหมื่นใบ จัดการจราจรทางน้ำรับมือมวลน้ำหนุนเขตชุมชนเมืองจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

14 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครขอนแก่น ยังคงเร่งนำกระสอบทราย มาทำแนวกั้นน้ำ ไม่ให้ไหลท่วมเข้าบ้านเรือนของประชาชน รวมไปถึงการจัดการจราจรทางน้ำและเปิดเส้นทางสัญจรของประชาชนในเขตเมือง ที่ชุมชนหลังศูนย์ราชการและชุมชนโนนทัน 1 หลังอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนโกนเซินยังคงทำให้ทั่วทั้ง จ.ขอนแก่นมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มวลน้ำหนุนจากพื้นที่ต่างๆต่างเริ่มทยอยเข้ามาในเขตชุมชนเมืองตามแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง 

ทน.ขอนแก่นเร่งวางกระสอบทรายรับมือ "โกนเซิน"

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีน้ำขังและน้ำรอระบายในวันนี้หลายจุดโดยเฉพาะที่ชุมชน บ.กอก และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงชุมชนหลังศูนย์ราชการและชุมชนโนนทัน 1 ฝั่งติดกับบึงแก่นนคร ที่ขณะนี้กำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เร่งนำกระสอบทราบมาทำแนวกั้นนำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลท่วมเข้าบ้านเรือนของประชาชน รวมไปถึงการจัดระเบียบการจราจรของน้ำให้ไหลไปตามแผนงานที่เทศบาลฯกำหนด รวมไปถึงการใช้แนวกระสอบทราบเป็นเส้นทางฃเข้า-ออกและสัญจรของประชาชนในชุมชน เนื่องจากขณะนี้บางจุดยังคงอยู่ในการระบายน้ำตามแผนงานที่เทศบาลฯกำหนด

ทน.ขอนแก่นเร่งวางกระสอบทรายรับมือ "โกนเซิน"
 

" เทศบาลฯได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเมือง รวมท้ังหมด 6 จุดเพื่อเร่งระบายน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต่างๆให้ไหลลงสู่บึงแก่นนคร และบึงทุ่งสร้างและเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำชีและแม่น้ำพอง ตามแผนการบริหารจัดการน้ำและรับมือกับภาวะน้ำท่วมเขตเมือง ซึ่งขณะนี้พบว่ายังคงมีบางชุมชนที่ระดับน้ำเริ่มสูงทำให้ชุดเคลื่อนที่เร็วและคณะทำงาน ทั้งในส่วนของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภถาฯ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงต้องประจำจุดทุกจุดตลอดทั้ง 24 ชม. เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามา ทั้งปริมาณน้ำในเขตเมืองและปริมาณน้ำจากพื้นที่ตำบลข้างเคียง ที่จะไหลเข้าเขตเมือง ทุกจุดจะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด"

ทน.ขอนแก่นเร่งวางกระสอบทรายรับมือ "โกนเซิน"

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้เทศบาลฯได้ทำกระสอบทราบเบื้องต้น 10,000 ถุง ไว้ที่สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ ด้านข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น  เพื่อให้ประชานมาติดต่อขอรับเพื่อนำไปทำเป็นแนวกั้นน้ำ หรือรับมือกับปริมาณน้ำฝนหรือมวลน้ำที่ไหลเข้ามา โดยสามารถติดต่อรับฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างไรก็ตามจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและหากมีปริมาณน้ำฝนตกหนักลงมาเกิน 70 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง  ซึ่งจะส่งผลต่อการระบายน้ำที่ช้าลงดังนั้นการเร่งจัดการจราจรทางน้ำและการระบายน้ำพร้อมกันในภาวะที่ฝนตกหนักจึงเป็นสิ่งที่คณะทำงานและเจ้าหน้าทีที่ประจำจุดเสี่ยงจะต้องบริหารจัดการพื้นที่ให้เหตุการณ์นั้นกับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ทน.ขอนแก่นเร่งวางกระสอบทรายรับมือ "โกนเซิน" ทน.ขอนแก่นเร่งวางกระสอบทรายรับมือ "โกนเซิน"

โดย - พรพรรณ เพ็ชรแสน