พิจิตร - ชาวนาในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ลงแขก บรรจุกระสอบทรายนำไปอุดกั้นคลองเชื่อมแม่น้ำยมที่เพิ่มระดับสูงขึ้น จนไหลเข้าท่วมนาข้าวที่เริ่มเพาะปลูก

สถานการณ์แม่น้ำยมที่เพิ่มสูงขึ้นเริ่มส่งผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำยม โดยที่หมู่ที่ 3 บ้านวังเทโพ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับชาวนาในพื้นที่ช่วยนำกระสอบบรรจุทราย เพื่อใช้ในการอุดกั้นน้ำบริเวณคลองหัวหมู ซึ่งเป็นคลองซอยที่เชื่อมกับแม่น้ำยม เป็นการป้องกันน้ำจากแม่น้ำยมที่เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จะไหลเข้าคลองธรรมชาติเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวซึ่งเพิ่งเริ่มเพาะปลูก ส่งผลกระทบกับพื้นที่นาข้าวโดยเฉพาะที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำเนื้อที่กว่า 100 ไร่ เสี่ยงได้รับความเสียหายหากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน

เกษตรกร"ลงแขก"กั้นน้ำแม่น้ำยมเข้าท่วมนา

สำหรับแม่น้ำยมที่เพิ่มระดับสูงขึ้นจากน้ำตอนบนที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ ประกอบกับฝนที่ตกชุกจากมรสุม ส่งผลกระทบกับชานาในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำยมที่เริ่มเพาะปลูกข้าวได้เดือนเศษ น้ำจำนวนมากท่วมต้นข้าวที่เริ่มเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มจนมิดต้นข้าว ชาวนาต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการกั้นน้ำจากแม่น้ำยมไม่ให้เข้าท่วมซ้ำและหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่นาข้าวให้เร็วที่สุด เพราะว่าหากท่วมขังเป็นเวลานานจะทำให้ต้นข้าวที่ลงทุนเพาะปลูกเสียหาย

เกษตรกร"ลงแขก"กั้นน้ำแม่น้ำยมเข้าท่วมนา

โดย สายันต์ ชูฉ่ำ / พิจิตร