โคราช ปิด รพ.สนาม แห่งที่ 2 แต่ยังคงเตรียมพร้อมหากเกิดปัญหาผู้ป่วยล้นเตียง ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดนครราชสีมา ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 163 ราย

9 กันยายน 2564 ที่โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการพิเศษตอบโต้โควิด-19 และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฮุก31 ร่วมกันทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหอผู้ป่วยโควิด-19 ภายในอาคารลิปตพัลลภฮอลล์ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ 150 เตียง ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้หายป่วยจนหมดซึ่งโดยผู้ป่วยคนสุดท้ายส่งกลับบ้านแล้วเมื่อวานนี้(12 ก.ย.64) แต่ยังคงเปิดอาคารชาติชายฮอลล์ซึ่งอยู่ภายในสนามกีฬา 80 พรรษา ไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งสามารถรองรับได้ 150 เตียง หากประสบปัญหามีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นจนล้นโรงพยาบาล

ปิด รพ.สนามแห่งที่ 2 แต่ยังเตรียมพร้อมหากผู้ป่วยล้นเตียง
 

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดนครราชสีมา ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 163 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายนอกจังหวัด 18 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 145 ราย รวมมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสมในจังหวัดนครราชสีมาแล้ว 22,017 ราย ขณะเดียวกันยังพบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จาก 11 คลัสเตอร์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคลัสเตอร์พนักงานโรงงานปริ๊นเตอร์(cannon) อำเภอสูงเนิน ซึ่งพบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 37 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 539 คน และคลัสเตอร์ตลาดสุรนารี อ.เมือง ซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว 88 ราย โดยเมื่อวานนี้ (12 ก.ย.64) ทางเทศบาลนครนครราชสีมาได้ออกคำสั่งปิดตลาดสุรนารีเพื่อเร่งตรวจหาเชื้อ และเร่งทำความสะอาดภายในตลาด ซึ่งคำสั่งจะมีผลไปถึงวันที่ 15 ก.ย.64 นี้

ปิด รพ.สนามแห่งที่ 2 แต่ยังเตรียมพร้อมหากผู้ป่วยล้นเตียง

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ