ชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น มองว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ใช้กำลังบังคับกันไม่ได้ แต่จะมาได้จากการเปิดใจและความเต็มใจของทุกฝ่าย

ชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ขึ้นกล่าวปาฐกถา ในงาน Global Think Tank 2022 และ Rally of Hope ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ ‘สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี สู่สันติภาพโลก’ ซึ่งจัดขึ้นโดยสหพันธ์สันติภาพสากล เพื่อระดมความคิดจากผู้นำระดับโลก และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก เกี่ยวกับการรวมชาติเกาหลีอย่างสันติ

อาเบะมองว่าหนทางสร้างสันติภาพเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบังคับกันได้ กระบวนการทุกอย่างต้องมาจากการเปิดใจ และความเต็มใจ การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่คับแคบ ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะไม่สามารถประสบความสำเร็จ ดังนั้นการเคารพหลักการของสิทธิเสรีภาพ และประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้สันติภาพเกิดขึ้นได้จริง และเขามองว่ารัฐที่ใช้อำนาจเผด็จการเพื่อบังคับให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเทศ จำเป็นที่จะต้องหยุดลงในยุคนี้

อาเบะได้กล่าวขอบคุณสหพันธ์สันติภาพสากล หรือ UPF ที่ได้จัดงาน Rally of Hope ครั้งที่ 7 ขึ้น ซึ่งเขามองว่ามีส่วนช่วยอย่างมากในการระดมความคิดจากบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลี

 

สามารถรับชมคลิปงาน Global Think Tank 2022 และ Rally of Hope ครั้งที่ 7 และฟังปาฐกถาของแขกผู้มีเกียรติและผู้นำท่านอื่นๆ จากทั่วโลกแบบเต็มๆ ทั้งงานได้ที่ ได้ที่ https://fb.watch/7ZrEbQb5vD/