กองทัพเรือ ส่งทหาร-ยุทโธปกรณ์ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และจะอยู่ช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

11 กันยายน 2564 กองทัพเรือโดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ (ศบภ.ฐท.กท.) จัดกำลังพล รถบรรทุกขนาดใหญ่ 2 คัน และเรือไฟเบอร์กลาส 2 ลำ เเละ ร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนนายเรือ (นบภ.รร.) โดยมีกำลังพล และรถบรรทุกขนาดใหญ่ 1 คัน ให้ความช่วยเหลือประชาชนรอบบริเวณที่ที่มีน้ำท่วมขังใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 

 

ขณะนี้เร่งวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมวัดตามริมคลองและแม่น้ำ ให้ความช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนย้ายสิ่งของตามที่พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง ให้บริการประชาชนในสัญจรตามถนนหลักและถนนชุมชุนที่น้ำท่วมขัง และแจกจ่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง 

 

กองทัพเรือ ส่งทหาร-ยุทโธปกรณ์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.บางบ่อ

 

 

นอกจากนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ กำลังเตรียมการให้การสนับสนุนเรือผลักดันน้ำในการช่วยระบายน้ำท่วมขังบริเวณคลองลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตามที่จังหวัดร้องขอมา

 

กองทัพเรือ ส่งทหาร-ยุทโธปกรณ์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.บางบ่อ

 

ทั้งนี้ จ.สมุทรปราการ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ทำให้เกิดน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทางศูนย์บรรเทาฐานทัพเรือกรุงเทพได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และจะดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

 

กองทัพเรือ ส่งทหาร-ยุทโธปกรณ์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.บางบ่อ