นนท์ Pfizer Link เปิดลงทะเบียน Pfizer เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับ AstraZeneca เข็ม 1 เท่านั้น (โปรดอ่านเงื่อนไขโดยละเอียด)

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

8 กันยายน 2564 นนท์ Pfizer Link เปิดลงทะเบียน Pfizer เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับ AstraZeneca เข็ม 1 เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • เฉพาะประชาชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น (ต้องมีทะเบียนบ้านที่นนทบุรี หรือหนังสือรับรองการพักอาศัยอย่างน้อย 6 เดือน)
 • ต้องฉีด AstraZeneca มาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ และไม่เกิน 12 สัปดาห์ นับถึงวันฉีด Pfizer เป็นเข็ม 2 (ฉีด AZ เข็ม 1 ในช่วง 23/6/64 - 23/8/64)
 • ไม่รับฉีดเป็น Pfizer เข็ม1 ทุกกรณี เนื่องจาก มีวัคซีนมีจำนวนจำกัด

 

ลงทะเบียนที่ https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontlink/

นนท์ Pfizer Link เปิดลงทะเบียน Pfizer เข็ม 2

 • ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง วันที่ 7-10 ก.ย. 64 (ภายในเวลา 20.00 น.)
 • ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)
 • หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)
 •  กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง
 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
 3. โรคไตวายเรื้อรัง
 4. โรคหลอดเลือดสมอง
 5. โรคมะเร็งทุกชนิด
 6. โรคเบาหวาน
 7. โรคอ้วน เพิ่มเติมโรคความดันโลหิตสูง และโรคทางพันธุกรรม)

ลงทะเบียนกลุ่มปกติ วันที่ 11-13 ก.ย. 64 (ภายในเวลา 20.00 น.)

สถานที่และวันนัดฉีดวัคซีน
Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต
วันที่ 15 และ 20 ก.ย. 64 วันละ 2,350 คน
MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
วันที่ 18 และ 19 ก.ย. 64 วันละ 5,000 คน