สปสช. เร่งกระจายชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา โดยแจกคนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน เริ่ม 16 กันยายนนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

7 กันยายน 2564 เพจเฟซบุ๊ก "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" โพสต์แจ้งความคืบหน้าเรื่อง สปสช.เตรียมแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ดีเดย์ 16 ก.ย.64 โดยมีรายละเอียดระบุว่า ...

สปสช.แจกชุดตรวจ ATK ฟรี กระจาย 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา (สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ) ตรวจโควิดด้วยตนเอง เพื่อป้องกันควบคุมโรค รู้เร็ว รักษาเร็ว ลดการระบาดโควิด-19 แจกคนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน ดีเดย์ 16 ก.ย.2564 เป็นต้นไป
 

สปสช.แจกชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชิ้น ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้  

การแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 แจก ATK ณ ชุมชนแออัดและตลาด ผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนด หรือ อสม., อสส. ลงทะเบียนรับ ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) กรณีอยู่ในพื้นที่ กทม. ส่วนต่างจังหวัด ผู้นำชุมชนลงทะเบียนรับ ATK กับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น รพ.สต. หรือ รพ.ใกล้ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)
  2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)
  3. ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด
  4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน
     

สปสช.แจกชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชิ้น ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้  

รูปแบบที่ 2 แจกที่หน่วยบริการ (รพ. รพ.สต. ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) รวมถึง คลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ) ในพื้นที่สีแดง ผ่านแอปเป๋าตัง เมนู ฟรี ชุดตรวจโควิด (ระบบจะขึ้นวันที่ 16 ก.ย.64) 

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทำวิดีโอแนะนำ "วิธีใช้ชุดตรวจโควิด ATK" ที่ สปสช.เตรียมแจกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง โดยเริ่ม 16 ก.ย.64 ด้วย 

วิดีโอดังกล่าว ได้สอนวิธิการใช้งานชุดตรวจ แอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen test kit) หรือ ATK ไว้ทุกขั้นตอน โดยประชาชนสามารถดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Zla2ILGeYvQ