svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ดีเดย์ 15 ก.ย. แจกชุดตรวจ ATK ผ่านแอปฯเป๋าตัง

04 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ดีเดย์ 15 ก.ย.นี้ กระจายชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด "เน้นที่กลุ่มเสี่ยงแจกชุมชนแออัด – ตลาด" ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

4 กันยายน 2564 สปสช. เผย แนวทางการกระจายชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบ Self-test ให้ประชาชนตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง เน้นที่กลุ่มเสี่ยง อาทิ ปชช.พื้นที่สีแดง ในครอบครัวหรือชุมชนมีผู้ติดโควิด คาดเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2564 ผ่านหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ 2 รูปแบบ

 

  1. แจกให้ชุมชนแออัด- ตลาดต่างๆ โดยผู้นำชุมชน ผู้ประสานงาน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะดำเนินการรับชุดตรวจและกระจายให้กลุ่มเป้าหมายโดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมารับที่หน่วยบริการ  
  • กทม.ลงทะเบียนรับที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
  • ต่างจังหวัดลงทะเบียนรับกับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลใกล้ชุมชน

2.  แจกที่หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลและ
     รพ.สต.ทุกแห่ง รวมถึงคลินิกและร้านขายยาที่เข้า
     ร่วมโครงการในพื้นที่สีแดง​ ให้กลับไปตรวจที่
     บ้าน

ประชาชนขอรับผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หากเข้าเกณฑ์ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง จะมีขั้นตอนให้ดูร้านขายยาใกล้บ้าน และโทรประสานเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ

 

เบื้องต้นแจกคนละ 2 ชุด เผื่อตรวจซ้ำอีก 5 วัน และถ้ามีผลเป็นบวกก็จะนำเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation)​ หรือดูแลในระบบชุมชน (Community Isolation)​ ก็จะต้องตรวจซ้ำด้วย RT-PCR

 

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการผ่านแอปฯ เป๋าตัง 11 ก.ย.นี้ มีปัญหาในการรับชุดตรวจ ATK โทรถามสายด่วน สปสช. 1330 (24 ชม.) หรือ

logoline