svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิด 5 ขั้นตอน รับชุดตรวจ ATK ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง"

01 กันยายน 2564
3.4 k

สปสช. พร้อมกระจายชุดตรวจ ATK ฟรี ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" คนละ 2 ชุด คาดเริ่มแจกวันที่ 8-9 ก.ย.นี้

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยถึงขั้นตอนการกระจายชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุด โดยในส่วนของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะรับ ATK ผ่าน แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ซึ่งคาดว่าจะเริ่มกระจายให้กับประชาชนได้ช่วงวันที่ 8-9 ก.ย.นี้ ซึ่งวิธีรับ ชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK)  ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"  สามารถทำได้ดังนี้ 

  1. เข้าไปที่ แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อ ทำแบบคัดกรองความเสี่ยง  
  2. คลิกที่ "รับชุดตรวจโควิด-19" หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ให้เข้ารับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่
  3. สแกน QR Code ในระบบ แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อยืนยันตัวตน
  4. รับชุดตรวจ ATK ฟรี ที่หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน  พร้อมรับคำแนะนำการดูแลตนเอง
  5. กรณีที่ "พบเชื้อ" สามารถเข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ได้เช่นกัน

เปิด 5 ขั้นตอน รับชุดตรวจ ATK ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง"  

สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จะมีการกระจายชุดตรวจ ATK เชิงรุกในชุมชนพื้นที่สีแดงใน กทม. ซึ่งกำหนดไว้ 2,000 ชุมชน โดยกระจายผ่านทางผู้นำชุมชน และ อสส. เพื่อกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพื่อให้สามารถครอบคลุมการแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อด้วยเช่นกัน โดยหน่วยบริการเอกชนที่สมัครเข้าร่วมแจกชุดตรวจ ATK จำนวน 1,559 แห่ง แบ่งเป็น

  • ร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 จำนวน 1,436 แห่ง หรือ 92.11%
  • คลินิกเวชกรรมจำนวน 114 แห่ง หรือ 7.3%
  • คลินิกพยาบาลจำนวน 9 แห่ง หรือ 0.58%

อย่างไรก็ตาม หากเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น จะมีการเปิดระบบจัดส่งชุดตรวจ ATK ทางไปรษณีย์ต่อไป เพื่อลดการเดินทางและแพร่กระจายเชื้อ

เปิด 5 ขั้นตอน รับชุดตรวจ ATK ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง"