จากกรณีที่การประชุม ครม. ได้อนุมัติ ค่าใช้จ่ายกว่า 380 ล้านบาท เยียวยานักศึกษาอาชีวศึกษา ทุกสังกัด ใน 10 ประเภทวิชาตามหลักสูตร ปวช. ปี 2562 แต่ไม่รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าไปด้วย ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.) จึงออกมาทวงสิทธิ์แทน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 สิงหาคม 2564 “นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี” ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ม.6 ระดับอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตราส่วน 6:4 โดยค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50 เป็นต้น

 

ตนในฐานะภาคประชาชน และติดตามการทำงานในภารรัฐมาอย่างต่อเนื่องได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองและนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

 

โดยสถาบันที่เปิดสอนปริญญาตรีทั่วประเทศ มี 23 แห่ง และปัจจุบันมีนักศึกษากำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีกว่า 13,000 คน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการสอนในระดับปริญญาตรี ในสังกัด ศธ. แต่ไม่ได้การพิจารณาเงินเยียวยา การค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแต่อย่างใด

“ศธ.คงลืมไปว่า มีการจัดการสอนระดับปริญญาตรี อยู่ในกระทรวง หรืออาจเป็นความบกพร่องของ สอศ. ที่ไม่ได้มีการเสนอ จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อ น.ส.ตรีนุช เทีนยทอง รัฐมนตรี ศธ.  ทำให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วนของศธ.

 

จึงไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการเยียวยา ทั้งที่มีความเดือดร้อนจากผลกระทบเช่นเดียวกัน ผู้เรียนทกระดับในนามภาคประชาชนและผู้ปกครองและนักศึกษาป.ตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา ขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการศธ. และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ออกมารับผิดชอบและหาทางแก้ไขโดยเร็ว”นายเศรษฐศิษฏ์  กล่าว

 

ปริญญาตรี อาชีวะ ทวงเงินเยียวยา 2.000 บาท

 

นักเรียนอาชีวศึกษา ปวช.-ปวส. เช็กสิทธิ์เยียวยา ที่นี่ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเว็บไซต์ www.vec.go.th เป็นช่องทางในการ เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ของนักเรียนอาชีวศึกษา ปวช.-ปวส. ทั่วประเทศ

 

มีขั้นตอนทำดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.vec.go.th/  คลิกที่คำว่า "เข้าตรวจสอบสิทธิ์" 

 

2.จากนั้นจะเข้าสู่หน้าของเว็บไซต์ https://cov19relief.vec.go.th/ โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในอัตรา 2,000 บาท ต่อคน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

3.ทำการกรอกข้อมูล

-เลขประจำตัวประชาชน

-เลขประจำตัวนักเรียนนักศึกษา

 

4.คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"

 

5.กด "ตรวจสอบข้อมูล"